To the central content area :::
Chuyên mục về Phòng chống dịch bệnh COVID-19-內頁
::: To the bottom Area

Sở Di dân tự động gia hạn thời gian tạm trú tại Đài Loan 30 ngày lần thứ 3 đối với du khách người nước ngoài

2020-09-14 16:30

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới hiện vẫn còn diễn tiến nghiêm trọng, Sở Di dân thông báo, du khách người nước ngoài nhập cảnh Đài Loan từ ngày 21/03/2020 sẽ được tự động gia hạn thời gian tạm trú tại Đài Loan lần thứ 3.

Sở Di dân nhấn mạnh, nhằm hạn chế sự đi lại của di khách quốc tế dẫn đến“lỗ hổng”trong công tác phòng chống dịch bệnh đồng thời giảm bớt gánh nặng về phòng chống dịch cho cộng đồng, đối với du khách người nước ngoài tạm trú hợp pháp tại Đài Loan hơn 180 ngày, với hai lần thông báo gia hạn thời gian tạm trú 30 ngày đợt 1 ngày 17/07/2020 và đợt 2 ngày 14/08/2020, đây là lần gia hạn tạm trú đợt 3.

Sở Di dân nói rõ, chính sách gia hạn thời gian tạm trú sẽ điều chỉnh theo đánh giá về tình hình dịch bệnh của Trung tâm phòng chống dịch bệnh Trung ương, điều chỉnh theo tình hình dịch bệnh. Các giấy tờ liên quan đến việc gia hạn thời gian tạm trú và những điều cần lưu ý vui lòng xem tại「問答集」.

 

Nguồn:移民署

 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới hiện vẫn còn diễn tiến nghiêm trọng, Sở Di dân thông báo về việc tự động gia hạn thời gian tạm trú tại Đài Loan lần thứ 3 (ảnh: Sở Di dân

(說明:Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới hiện vẫn còn diễn tiến nghiêm trọng, Sở Di dân thông báo về việc tự động gia hạn thời gian tạm trú tại Đài Loan lần thứ 3 (ảnh: Sở Di dân)

Du khách người nước ngoài nhập cảnh Đài Loan từ ngày 21/03/2020 được tự động gia hạn thời gian tạm trú tại Đài Loan 30 ngày lần thứ 3 (ảnh: Sở Di dân

(說明:Du khách người nước ngoài nhập cảnh Đài Loan từ ngày 21/03/2020 được tự động gia hạn thời gian tạm trú tại Đài Loan 30 ngày lần thứ 3 (ảnh: Sở Di dân)

Write your comment
Auth Code
Top