To the central content area :::
Thông báo tin tức-內頁
::: To the bottom Area

Từ ngày 15/04 có thể đặt mua khẩu trang trẻ em từ 4 ~8 tuổi trên hệ thống Emask

2020-04-15 09:40

Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung Ương thông báo việc đặt mua khẩu trang bằng tên thật 2.0 trên mạng đợt thứ 5 từ ngày 15/04, ngoài việc đặt mua khẩu trang người lớn, lần này khẩu trang cho trẻ em từ 4~8 tuổi cũng được bán thử (nghiệm). Người dân đặt mua khẩu trang thông qua website Emask, số lượng khẩu trang người lớn hiện nay nhiều hơn lượng khẩu trang trẻ em nên sẽ điều chỉnh độ tuổi mua khẩu trang trẻ em, Thẻ y tế dưới 16 tuổi mới được mua khẩu trang trẻ em.

Theo thống kê 1/4 số lượng khẩu trang trẻ em là do người lớn mua, từ ngày 23/04 sẽ điều chỉnh lại độ tuổi được mua khẩu trang trẻ em để đảm bảo quyền sử dụng khẩu trang của các trẻ nhỏ, Thẻ y tế dưới 16 tuổi mới được mua khẩu trang trẻ em. Website đặt mua khẩu trang Emask từ đợt đặt hàng thứ 5 bắt đầu từ ngày 15~17/04 sẽ phối hợp giao hàng (khẩu trang trẻ em) trong khoảng thời gian từ ngày 23/04 ~ ngày 06/05.

Ngày 15/04 thông qua hệ thống bán khẩu trang Emask sẽ thử nghiệm việc bán khẩu trang trẻ em, kích thước chiều dài (sau khi gấp đôi) khoảng 8cm, chiều cao khoảng 12cm. Người dân khi đăng nhập hệ thống đặt mua hàng Emash hệ thống sẽ tự động nhận biết độ tuổi, người dưới 16 tuổi đặt mua hệ thống sẽ hiển thị chọn mua「khẩu trang trẻ em」hoặc「khẩu trang người lớn」? Quá trình đặt mua khẩu trang trẻ em giống như đặt mua khẩu trang người lớn. Phụ huynh có thể thông qua APP「Thẻ y tế tiện lợi」tiện lợi hơn trong việc đặt mua khẩu trang cho trẻ.

Khẩu trang trẻ em và khẩu trang người lớn số lượng đặt mua không giống nhau, chi phí đặt mua cũng không giống nhau, khi nộp tiền có thể gộp chung để tính tiền nhưng chi phí vận chuyển sẽ tính theo từng hóa đơn riêng; khi hoàn tất thủ tục nộp phí sẽ không được thay đổi hạng mục khẩu trang đặt mua; do nhiều nhà sản xuất khác nhau nên khẩu trang trẻ em sẽ có mẫu mã/ kích thước/ kiểu dáng ... khác nhau nên sẽ không có「dịch vụ lựa chọn mẫu khẩu trang trẻ em theo ý muốn」; không có dịch vụ đổi trả (trừ khi khẩu trang bị hư).

Nguồn: Bộ y tế phúc lợi

Từ ngày 15~17/04 thử nghiệm việc đặt mua khẩu trang trẻ em trên mạng Emask

(說明:Từ ngày 15~17/04 thử nghiệm việc đặt mua khẩu trang trẻ em trên mạng Emask)

Đặt mua khẩu trang trẻ em bằng điện thoại

(說明:Đặt mua khẩu trang trẻ em bằng điện thoại)

Write your comment
Auth Code
Top