To the central content area :::
Tin tức sự kiện-內頁
::: To the bottom Area

Danh sách các khóa học dành cho Cư dân mới tháng 8/2020 được tổ chức tại các quận trong TP. Tân Bắc

2020-08-10 11:00

Thông tin về các buổi hoạt động và tuyên truyền tháng 8/2020 của Trạm dịch vụ quan tâm & Trung tâm Cư dân mới TP. Tân Bắc đã có rồi ~~~

Các buổi hoạt động được tổ chức tại quận SanChong、quận BanQian、 quận ZhongHe、quận ShiDing、quận XinZhuang、quận ShuangXi、quận XiZhi với những nội dung phong phú, hoan nghênh các bạn Cư dân mới cùng đăng ký tham gia.

Chi tiết các buổi hoạt động vui lòng điện thoại đến tìm hiểu.

Trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay, nếu bản thân có các triệu chứng ho / sốt / cơ thể không khỏe ... vui lòng không đến tham gia.

Biểu thời gian tổ chức (ảnh: Trung tâm dịch vụ gia đình Cư dân mới TP. Tân Bắc

(說明:Biểu thời gian tổ chức (ảnh: Trung tâm dịch vụ gia đình Cư dân mới TP. Tân Bắc )

Write your comment
Auth Code
Top