To the central content area :::
Tin tức sự kiện-內頁
::: To the bottom Area

Chương trình「Vui đón Tết trung thu Việt Nam」dành cho gia đình tại thành phố Đài Bắc

2020-08-31 13:30

Trung tâm dịch vụ gia đình & Phụ nữ Di dân mới TP. Đài Bắc tổ chức chương trình「Vui đón Tết trung thu Việt Nam」,chương trình lần này mời giảng viên là Di dân mới người Việt đến giới thiệu về Tết Trung thu Việt Nam thông qua các trò chơi,thủ công DIY để mọi người hiểu hơn về Tết Trung thu Việt Nam.

Hoan nghênh bố mẹ cùng con cái đến vui chơi, trải nghiệm Tết Trung thu Việt Nam.

Thời gian : thứ bảy 19/09/2020 lúc 14:00~17:00

Địa điểm : Trung tâm dịch vụ gia đình & Phụ nữ Di dân mới TP. Đài Bắc

Địa chỉ : lầu 7 số 21 đoạn 1 phố DiHua quận Đại Đồng (大同區迪化街1段21號7樓)

Điện thoại : (02)2558-0133 #15 hoặc #17 gặp cô Ngô (吳社工)、cô Qiu (邱社工)

Chương trình「Vui đón Tết trung thu Việt Nam」(ảnh : Trung tâm dịch vụ gia đình & Phụ nữ Di dân mới TP. Đài Bắc

(說明:Chương trình「Vui đón Tết trung thu Việt Nam」(ảnh : Trung tâm dịch vụ gia đình & Phụ nữ Di dân mới TP. Đài Bắc)

Write your comment
Auth Code
Top