To the central content area :::
Tin tức sự kiện-內頁
::: To the bottom Area

Dịch vụ hướng dẫn tham quan triển lãm bằng tiếng Indonesia tại Triển lãm「Taoyuan Land Art Festival」

2020-09-26 11:30

Từ ngày 18/09 ~ 4/10 Triển lãm「Taoyuan Land Art Festival — Xây dựng thành phố」​được tổ chức tại trường Đại học Trung ương Quốc gia (National Central University), hưởng ướng việc thành phố Đào Viên có khoảng 110.000 lao động người nước ngoài đang làm việc tại đây, trong đó lao động nước ngoài quốc tịch Indonesia gần 29.000 người, chiếm 1/4 , lao động trên góp phần không nhỏ trong việc cống hiến xây dựng thành phố, do đó năm nay triển lãm đặc biệt mời kiến trúc sư Effan Adhiwira đến tham dự công tác xây dựng các mô hình triển lãm, cùng lúc đưa ra dịch vụ hướng dẫn tham quan triển lãm bằng tiếng Indonesia, hy vọng thúc đẩy sự thân thiện của thành phố và sự sáng tạo nghệ thuật.

Dịch vụ hướng dẫn tham quan triển lãm bằng tiếng Indonesia mang chủ đề「Du ngoạn kiến[trúc]nghệ thuật Indonesia (竹/築印藝遊)」

Thời gian :

* Ngày 27/09 lúc 14:00~15:00

* Ngày 4/10 lúc 14:00~15:00

Tham gia dịch vụ hướng dẫn tham quan triển lãm bằng tiếng Indonesia vui lòng đăng ký tại website  報名網站 

Hướng dẫn tham quan triển lãm bằng tiếng Indonesia mang chủ đề「Du ngoạn kiến[trúc]nghệ thuật Indonesia」(ảnh:桃園市新住民文化會館

(說明:Hướng dẫn tham quan triển lãm bằng tiếng Indonesia mang chủ đề「Du ngoạn kiến[trúc]nghệ thuật Indonesia」(ảnh:桃園市新住民文化會館)

Write your comment
Auth Code
Top