To the central content area :::
Tin tức tiêu điểm-內頁
::: To the bottom Area

Bộ Lao động Đài Loan cung cấp bản gốc và bản dịch giấy phép tuyển dụng hoặc chấm dứt tuyển dụng cho lao động di trú

2021-04-21 14:30

【Thời báo Di dân mới toàn cầu】 Biên tập / Trịnh Đức Mạnh

Để cung cấp một môi trường làm việc thân thiện cho người lao động di trú tại Đài Loan và nâng cao hiểu biết của họ về các quyền lợi liên quan, đối với giấy phép tuyển dụng lao động di trú đến Đài Loan làm việc và giấy phép chấm dứt tuyển dụng lao động di trú đến Đài Loan làm việc, bắt đầu từ tháng 4 năm nay, Bộ Lao động ngoài cung cấp cho người lao động các văn bản bằng tiếng Hoa, thì cũng sẽ cung cấp thêm những văn bản kể trên bằng tiếng mẹ đẻ của lao động di trú (bao gồm tiếng Indonesia, tiếng Việt, tiếng Thái) hoặc bản dịch tóm tắt bằng tiếng Anh.

Xem thêm: Viện Hành chính thông qua dự thảo sửa đổi nới lỏng quy định xin cư trú vĩnh viễn và tăng thêm thời hạn ưu đãi thuế cho các tài năng, chuyên gia nước ngoài

Giấy phép tuyển dụng và giấy phép chấm dứt tuyển dụng lao động di trú đến Đài Loan làm việc hiện hành do Bộ Lao động cấp phát cho chủ sử dụng để tiến hành tuyển dụng lao động nước ngoài đến làm việc tại Đài Loan chứa các thông tin quan trọng như địa chỉ nơi làm việc, thời gian bắt đầu và kết thúc của Giấy phép tuyển dụng lao động và các hạng mục chú ý liên quan. Những thông tin này có ảnh hưởng rất lớn đến việc quản lý lao động di trú như kiểm tra sức khỏe định kỳ, xin cấp thẻ cư trú, chuyển chủ, thời gian làm việc tại Đài Loan. Ngoài ra, để đảm bảo rằng người lao động di trú có thể nhận được những thông tin quan trọng về giấy phép tuyển dụng và giấy phép chấm dứt tuyển dụng, đồng thời bảo vệ quyền lợi của cá nhân lao động di trú, bắt đầu từ tháng 4 năm nay, bản gốc bằng tiếng Hoa và bản dịch song ngữ của giấy phép tuyển dụng hoặc giấy phép chấm dứt tuyển dụng sẽ được đồng thời chuyển phát cho lao động di trú.

Xét thấy hầu hết lao động di trú không nói được tiếng Hoa, Bộ Lao động đã dịch giấy phép tuyển dụng hoặc giấy phép chấm dứt tuyển dụng sang tiếng mẹ đẻ của lao động di trú, cả bản gốc và bản dịch đều cung cấp cho lao động di trú để họ có thể tìm hiểu về những thông tin quan trọng được đề cập đến trong giấy phép tuyển dụng hoặc giấy phép chấm dứt tuyển dụng, nhằm tránh tạo ra những sai lệch về thông tin và bảo vệ hơn nữa quyền lợi của người lao động di trú tại Đài Loan.

Xem thêm: Di dân mới Việt Nam đăng quang Hoa hậu quốc tế tại Đài Loan và tấm gương trong lĩnh vực tiếp thị kinh doanh

Theo quy định tại khoản số 2, mục số 2, điều số 5 của “Luật dịch vụ việc làm”, chủ sử dụng khi tuyển dụng hoặc thuê dùng nhân viên thì không được làm trái với nguyện vọng của nhân viên mà giữ lại các chứng từ liên quan đến công việc. Người vi phạm sẽ bị phạt từ 60.000 Đài tệ đến 300.000 Đài tệ, và sẽ hủy bỏ giấy phép tuyển dụng và giấy phép thuê dùng lao động. Do bản gốc và bản dịch của giấy phép tuyển dụng hoặc giấy phép chấm dứt tuyển dụng sẽ được gửi cho chủ sử dụng để chuyển đến cho cá nhân lao động di trú, nên Bộ Lao động nhắc nhở rằng khi chủ sử dụng lao động nhận được các công văn kể trên, phải chắc chắn chuyển đến tận tay người lao động di trú để tránh vi phạm các quy định pháp luật kể trên và không bị xử phạt.

Bộ Lao động Đài Loan cung cấp bản gốc và bản dịch giấy phép tuyển dụng hoặc chấm dứt tuyển dụng cho lao động di trú. (Ảnh: Bộ Lao động cung cấp

(說明:Bộ Lao động Đài Loan cung cấp bản gốc và bản dịch giấy phép tuyển dụng hoặc chấm dứt tuyển dụng cho lao động di trú. (Ảnh: Bộ Lao động cung cấp )

Write your comment
Auth Code
Top