To the central content area :::
Bài viết chuyên đề-內頁
::: To the bottom Area

Khóa học về「Thích nghi cuộc sống dành cho Cư dân mới」thành phố Tân Bắc

2020-07-30 17:30

Nhằm hỗ trợ Cư dân mới thích ứng nhanh chóng với văn hóa, cuộc sống, tập quán ... Đài Loan, Văn phòng hộ tịch hộ khẩu quận SanChong thành phố Tân Bắc mở khóa học「Thích nghi cuộc sống dành cho Cư dân mới」.

Khóa học với các nội dung liên quan mật thiết đến cuộc sống Cư dân mới tại Đài Loan như : quy định về cư trú/ định cư; tìm kiếm việc làm; chăm sóc và nuôi dạy con cái; thông tin về các hoạt động vui chơi dành cho gia đình Cư dân mới; phong tục và các điều cấm kỵ trong văn hóa Đài Loan; kiến thức về đảm bảo an toàn cá nhân ...

Khóa học ưu tiên Cư dân mới đến Đài Loan dưới 03 năm đăng ký tham gia học tập.

Học viên : 25 người

Thời gian : 13:30~17:30 từ ngày 4/08~13/08/2020

Địa điểm : lầu 2 số 73 phố Xi Wei quận SanChong thành phố Tân Bắc

(新北市三重戶政事務所 / 新北市三重區溪尾街73號2樓)

Điện thoại :(02)2981-2291 #105 gặp chị Ngô

                     (02)2981-0909 #402 gặp chị Lưu

 

資訊來源、圖:新北市三重戶政事務所

Top