To the central content area :::
Bài viết chuyên đề-內頁
::: To the bottom Area

Thành phố Tân Bắc bắt đầu chấp nhận đăng ký cho các tình nguyện sửa chữa đường mòn lịch sử

2019-07-10 17:30

Hình ảnh từ Hiệp hội Thousand Miles Trail Đài Loan

  Hình ảnh từ Hiệp hội Thousand Miles Trail Đài Loan

Chính quyền thành phố Đài Bắc mới và các đối tác đã bắt đầu chấp nhận đăng ký công việc tình nguyện năm 2019 nhằm sửa chữa Đường mòn lịch sử Tamsuei-Kavalan (淡蘭古道), Sở Du lịch Thành phố Đài Bắc công bố vào ngày 9 tháng 7.

Đường mòn lịch sử Bengshankeng Historic Trail (崩山坑古道), một phần quan trọng của tuyến đường trung tâm Tamsuei-Kavalan Trails nằm ở quận Shuangxi, thành phố Tân Bắc, đã được chọn làm phương án của chiến dịch tình nguyện. Đường mòn lịch sử Tamsuei-Kavalan là một mạng lưới đường mòn hơn trăm tuổi tại khu vực phía bắc Đài Loan, đường mòn là con đường kết nối các khu vực Đài Bắc và Nghi Lan.

Đường mòn lịch sử Bengshankeng từng là động mạch chính kết nối cộng đồng Shuangxi Taiping (泰平) và Ganjiao (柑腳) trong lịch sử. Tuy nhiên, sau khi các hệ thống đường cao tốc hiện đại được xây dựng, đường mòn dài 7 km đã trở nên lỗi thời và chỉ được những khách bộ hành ngang qua.

Phối hợp với Hiệp hội Thousand Miles Trail Đài Loan, Chính quyền thành phố Tân Bắc vào năm ngoái đã chọn đường mòn Bengshankeng là dự án đầu tiên có sự tham gia của các tình nguyện viên để sửa chữa đường mòn bằng cách sử dụng các vật liệu có sẵn tại địa điểm Bengshankeng.

Ba "Ngày lễ sửa chữa đường mòn" đã được lên kế hoạch vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8, và ban tổ chức đã bắt đầu chấp nhận đăng ký. Để đăng ký, lệ phí và các thông tin khác liên quan đến các hoạt động tình nguyện sửa chữa đường mòn vào ngày 27 tháng 7 và ngày 4 tháng 8.

Vui lòng nhấp vào các link dẫn thông tin sau

Tháng 7 : https://bit.ly/32sho68 ngày 27 tháng 7

Tháng 8 :  https://bit.ly/32rgBCa ngày 4 tháng 8

Top