To the central content area :::
Video chủ đề
::: To the bottom Area

Video chủ đề

Việt Nam

議題影音:泰國空姐-章少玲(越南文)
Chị Chương Thiếu Linh (章少玲) một Cư dân mới đến từ Thái Lan, trước đây chị là một tiếp viên hàng không, vì tình yêu chị đến và sinh sống cùng chồng tại Đại Nam, chị thường đem văn hóa, ngôn ngữ Thái Lan đến giới thiệu, tuyên truyền tại các trường học.
Thông qua các hoạt động về công tác xã hội chị từng bước tìm hiểu, tiếp xúc, hòa nhập vào xã hội Đài Loan, để bản thân dần trở thành một phần của Đài Loan !

Top