:::

แรงงานต่างชาติยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ คาดเริ่มมีผลบังคับใช้สิ้นเดือนเม.ย.นี้ นักศึกษาต่างชาติ-นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลสามารถยื่นขอ APRC ได้

แรงงานต่างชาติยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือคาดเริ่มมีผลบังคับใช้สิ้นเดือนเม.ย.นี้ ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
แรงงานต่างชาติยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือคาดเริ่มมีผลบังคับใช้สิ้นเดือนเม.ย.นี้ ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. สภาบริหารไต้หวันได้ผ่านการอนุมัติ “โครงการให้แรงงานต่างชาติที่มีทักษะอยู่ทำงานต่อไป” คาดอย่างเร็วที่สุดเริ่มมีผลบังคับใช้สิ้นเดือนเม.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานยังได้เสนอแผน โดยอนาคตหากแรงงานต่างชาติระดับบลูคอลลาร์ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเงื่อนไข 3 ประการและทำงานในไต้หวันครบ 6 ปีขึ้นไป หรือเป็นนักศึกษาต่างชาติ-นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลที่เคยผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาของไต้หวัน มีทักษะฝีมือความเชี่ยวชาญในการทำงานและมีเงินเดือนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด นายจ้างสามารถยื่นขอยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาการทำงานในไต้หวัน หวังแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานกึ่งฝีมือและดึงดูดบุคลากรต่างชาติให้มาทำงานในไต้หวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ไทเปออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาใหม่ หากผู้ปกครองยังฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 โดสห้ามเข้าสถานศึกษา

นักศึกษาต่างชาติ-นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลที่เคยผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาของไต้หวันสามารถยื่นขอบัตรถิ่นที่อยู่ถาวรได้ ภาพจาก/กระทรวงแรงงาน

นักศึกษาต่างชาติ-นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลที่เคยผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาของไต้หวันสามารถยื่นขอบัตรถิ่นที่อยู่ถาวรได้ ภาพจาก/กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานประกาศว่า แรงงานต่างชาติระดับบลูคอลลาร์ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเงื่อนไข 3 ประการ ได้แก่ เป็นแรงงานต่างชาติทำงานในไต้หวันครบ 6 ปีขึ้นไป หรือนักศึกษาต่างชาติ-นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลที่เคยผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาของไต้หวัน มีทักษะฝีมือความเชี่ยวชาญในการทำงานและมีเงินเดือนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะสามารถยื่นขอยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาการทำงานในไต้หวัน และหากได้ยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือครบ 5 ปีขึ้นไป และมีเงินเดือนขั้นต่ำ 50,500 เหรียญไต้หวัน หรือมีใบรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญประเภท ข. ก็จะสามารถยื่นขอบัตรถิ่นที่อยู่ถาวร (APRC) ได้

หลังจากการปรึกษาหารือกันหลายครั้ง ผู้ที่มีทักษะฝีมือความเชี่ยวชาญในการทำงานและมีเงินเดือนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และทำงานในไต้หวันครบ 6 ปีขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาต่างชาติ-นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลที่เคยผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาของไต้หวันหรือแรงงานต่างชาติ โดยในระยะแรกจะเปิดรับแรงงานกึ่งฝีมือทั้งในภาคการผลิต, การก่อสร้าง, การประมง, เกษตรกรรม, ผู้อนุบาลในองค์กร/ครัวเรือน และอุตสาหกรรมสำคัญอื่น ๆ ในอนาคตจะทบทวนและเปิดอุตสาหกรรมภาคต่างๆ เป็นระยะๆ ตามความต้องการของกระทรวงเศรษฐการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม:สตม.หนันโถวสร้างความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่แรงงานต่างชาติ

โครงการให้แรงงานต่างชาติที่มีทักษะอยู่ทำงานต่อไป คาดอย่างเร็วที่สุดเริ่มมีผลบังคับใช้สิ้นเดือนเม.ย.นี้ ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

โครงการให้แรงงานต่างชาติที่มีทักษะอยู่ทำงานต่อไป คาดอย่างเร็วที่สุดเริ่มมีผลบังคับใช้สิ้นเดือนเม.ย.นี้ ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

ไช่เมิ่งเหลียง อธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวัน เปิดเผยว่า ในด้านเทคนิคการทำงาน ซึ่งเป็น 1 ในเงื่อนไข หากสอดคล้องกับการออกใบอนุญาตที่หน่วยงานต่าง ๆ กำหนดหรือคอร์สฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนชั่วโมงตั้งแต่ 80 ชั่วโมงขึ้นไป นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีการกำหนดระเบียบและมาตรฐานที่จะนำไปใช้ปฏิบัติจริงในจำนวนนี้ หากสามารถบรรลุ 1 ในเงื่อนไข ก็สามารถบรรลุเงื่อนไขด้านเทคนิคการทำงานตามที่เราต้องการ แต่หากเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีค่าจ้างรายเดือนตั้งแต่ 35,000 เหรียญไต้หวันขึ้นไป เนื่องจากเงินเดือนระดับนี้ เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ความสามารถของพวกเขาได้รับการยอมรับ กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เงื่อนไขด้านเทคนิคการทำงาน คาดว่าโครงการนี้จะมีผลบังคับใช้เร็วที่สุดสิ้นเดือนเม.ย.นี้

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

John777 請問 " 移工變移民擬4月上路 " 的政策,適不適用於 外籍家庭看護工 ? 謝謝

回覆
884天前

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading