:::

การป้องกันการแพร่ระบาดปรับเป็นระดับ 2!รง.ระบุ ยังคงขอลาเพื่อดูแลป้องกันโรคระบาดได้ก่อนวันที่ 9 สิงหาคม

 ผู้ปกครองยังสามารถ "ลาเพื่อดูแลป้องกันโรคระบาด" ได้ก่อนวันที่ 9 สิงหาคม/ภาพจาก นิตยสารเครือจักรภพ (天下雜誌)
ผู้ปกครองยังสามารถ "ลาเพื่อดูแลป้องกันโรคระบาด" ได้ก่อนวันที่ 9 สิงหาคม/ภาพจาก นิตยสารเครือจักรภพ (天下雜誌)
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์บัญชาการแพร่ระบาดกลางได้กำหนดมาตรฐานสำหรับการปลดล็อกศูนย์ดูแลระยะยาว โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนอนุบาล รวมถึงสถานที่บางแห่งได้ยกเลิกล็อก และสามารถเปิดได้แล้ว ในการนี้กระทรวงแรงงานระบุว่า ยังมีบางหน่วยงานที่ไม่ผ่านมาตรฐานให้กลับมาเปิดให้บริการได้ หรือไม่สามารถเปิดบริการได้เต็มที่ เนื่องจากการควบคุมฝูงชน ฯลฯ และบางคนกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาด ดังนั้นจาก วันนี้ถึงวันที่ 9 สิงหาคม ผู้ปกครองยังสามารถขอ "ลาเพื่อดูแลป้องกันโรคระบาด"  (防疫照顧假) ได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม:  วัคซีนตามความสมัครใจ "แรงงานข้ามชาติก็ลงทะเบียนนัดได้" กระทรวงแรงงานจัดทำข้อมูลหลายภาษาอธิบายทีละขั้นตอน

ลูกจ้างขอ "ลาเพื่อดูแลป้องกันโรคระบาด" และนายจ้างควรให้ลา โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดงาน/ภาพจาก กระทรวงแรงงาน

ลูกจ้างขอ "ลาเพื่อดูแลป้องกันโรคระบาด" และนายจ้างควรให้ลา โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดงาน/ภาพจาก กระทรวงแรงงาน

หวงเหวยเชิน (黃維琛) ผู้อำนวยการด้านสภาพแรงงานและความเท่าเทียมกันในการจ้างงานของกระทรวงแรงงานกล่าวว่า การลาเพื่อการดูแลป้องกันโรคระบาดนั้น ในช่วงการแจ้งเตือนการระบาดระดับที่สองยังคงดำเนินต่อไปได้หรือไม่  เป็นคำถามที่หลายคนถามเยอะมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำหรับสถานดูแลระยะยาวในชุมชน สถานรับเลี้ยงเด็กของรัฐและเอกชน ศูนย์ดูแลเด็กหลังเลิกเรียน และหน่วยงานอื่นๆ ได้กลับมาดำเนินการ "แบบมีเงื่อนไข" และยังไม่กลับสู่ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยยังสามารถลาเพื่อการดูแลป้องกันโรคระบาดได้เช่นเดิม

อ่านข่าวเพิ่มเติม: กรมตรวจคนเข้าเมืองได้ออกมาตรการที่สะดวกและเป็นมิตรสำหรับชาวต่างชาติ ขยายเวลาใบอนุญาตที่อยู่อาศัยอัตโนมัติ

ผู้ปกครองหลายคนกังวลว่า ในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดระดับ 2 จะยังสามารถลาเพื่อดูแลป้องกันโรคระบาดได้หรือไม่/ภาพจาก นิตยสารเครือจักรภพ (天下雜誌)

ผู้ปกครองหลายคนกังวลว่า ในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดระดับ 2 จะยังสามารถลาเพื่อดูแลป้องกันโรคระบาดได้หรือไม่/ภาพจาก นิตยสารเครือจักรภพ (天下雜誌)

การลาเพื่อการดูแลป้องกันโรคระบาดสามารถขอได้ตามเงื่อนไข หากผู้ปกครองดูแล "เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ยังไม่เต็ม 13 ปี)" หรือ "เด็กที่มีใบรับรองความพิการทางร่างกายและจิตใจ ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับอาชีวศึกษาปีที่ 1 2 และ 3" ในกรณีข้างต้นนี้ ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งสามารถขอลาเพื่อการดูแลป้องกันโรคระบาดได้ ไม่ว่าท่านจะเป็นบิดา มารดา บิดามารดาบุญธรรม ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่ดูแลเด็กจริงๆ (เช่น คุณปู่ ย่า ฯลฯ) ก็ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ตามระเบียบ "การลาเพื่อการดูแลป้องกันโรคระบาด" ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งสามารถลาได้ และนายจ้างควรอนุญาตให้ลาได้ โดยการลานี้ไม่ถือว่าขาดงาน ให้ถือว่าลางานเป็นการส่วนตัว หรือการลาอื่นๆ อีกทั้งไม่หักโบนัสการเข้างานเต็มจำนวน การเลิกจ้าง หรือการลงโทษที่ไม่เอื้ออำนวย นายจ้างยังไม่สามารถบังคับให้พนักงานขอลาเพื่อดูแลครอบครัว หรือลาอื่นๆ ก่อนที่จะลาเพื่อดูแลโรคระบาดด้วย

 

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading