:::

雙語新聞-勵馨基金會辦理「外國籍婦幼諮詢服務中心」懷孕移工可請產假 มูลนิธิลี่ซินจัดตั้ง “ศูนย์บริการให้คำปรึกษาสตรีและเด็กต่างชาติ”แรงงานต่างชาติตั้งครรภ์ลาหยุดคลอดบุตรได้

台灣沒有「禁孕條款」,移工與本勞一樣適用《性別工作平等法》。(示意圖/Pixabay)ไต้หวันไม่มี “มาตราห้ามตั้งครรภ์” แรงงานต่างชาติได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายความเสมอภาคทางเพศในการทำงานเทียบเท่าแรงงานท้องถิ่น (ภาพจาก/Pixabay)
台灣沒有「禁孕條款」,移工與本勞一樣適用《性別工作平等法》。(示意圖/Pixabay)ไต้หวันไม่มี “มาตราห้ามตั้งครรภ์” แรงงานต่างชาติได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายความเสมอภาคทางเพศในการทำงานเทียบเท่าแรงงานท้องถิ่น (ภาพจาก/Pixabay)

根據 “4-Way Voice”報導來台工作之移工不乏適婚年齡之女性,在台戀愛、生子是人之常情,但懷孕後也經常面臨許多聘雇上的問題,在不熟悉法律及相關權益的情形下,很可能會因此吃虧。為協助懷孕移工,勞動部補助桃園市政府,委託勵馨基金會辦理「外國籍婦幼諮詢服務中心」,於1月1日開始提供懷孕移工婦女關於法規及權益諮詢、心理支持、安置協助等,盼減少懷孕移工因不理解法律權益而逃跑失聯。

ตามรายงานข่าวของ “4-Way Voice” แรงงานต่างชาติที่มาทำงานไต้หวัน จำนวนไม่น้อยเป็นหญิงสาวที่อยู่ในช่วงอายุที่เหมาะสมในการสมรส จึงเป็นเรื่องปกติที่จะพบรักและมีลูกในไต้หวัน แต่หลังจากตั้งครรภ์ พวกเขาก็มักประสบปัญหาในการทำงาน หากไม่ทราบระเบียบกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ก็จะถูกเอาเปรียบได้ง่าย เพื่อช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่ตั้งครรภ์ กระทรวงแรงงานให้เงินอุดหนุนเทศบาลนครเถาหยวน มอบหมายให้มูลนิธิลี่ซิน (Garden of Hope Foundation) จัดตั้ง “ศูนย์บริการให้คำปรึกษาสตรีและเด็กต่างชาติ”  ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์แก่แรงงานต่างชาติที่ตั้งครรภ์ ให้การช่วยเหลือด้านสภาพจิตใจ และให้บริการที่พักชั่วคราว ทั้งนี้หวังว่าจะสามารถช่วยลดการหลบหนีของแรงงานต่างชาติที่ตั้งครรภ์ เนื่องจากไม่ทราบสิทธิประโยชน์ของตนให้น้อยลงได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ไทเปออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาใหม่ หากผู้ปกครองยังฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 โดสห้ามเข้าสถานศึกษา

勵馨基金會辦理「外國籍婦幼諮詢服務中心」(示意圖/Pixabay)มูลนิธิลี่ซิน (Garden of Hope Foundation) จัดตั้ง “ศูนย์บริการให้คำปรึกษาสตรีและเด็กต่างชาติ” (ภาพจาก/Pixabay)

勵馨基金會辦理「外國籍婦幼諮詢服務中心」(示意圖/Pixabay)มูลนิธิลี่ซิน (Garden of Hope Foundation) จัดตั้ง “ศูนย์บริการให้คำปรึกษาสตรีและเด็กต่างชาติ” (ภาพจาก/Pixabay)

台灣沒有「禁孕條款」,移工與本勞一樣適用《性別工作平等法》,懷孕後雇主不得以懷孕為由解聘移工,移工也依法享有5天產檢假、產前產後各8週產假之權利,配偶也有5天陪產假。至於產假期間的給薪,產業移工、機構看護適用《勞基法》,產檢假、陪產假之薪資雇主應該依法給付全薪或半薪;社福類移工不適用《勞基法》,因此雇主沒有義務給付產假薪資。

ไต้หวันไม่มี “มาตราห้ามตั้งครรภ์” แรงงานต่างชาติได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายความเสมอภาคทางเพศในการทำงานเทียบเท่าแรงงานท้องถิ่น ซึ่งนายจ้างไม่สามารถเลิกจ้างแรงงานต่างชาติเนื่องจากแรงงานตั้งครรภ์ได้ แรงงานต่างชาติมีสิทธิตามกฎหมาย ลาตรวจครรภ์ได้ 5 วัน มีสิทธิลาหยุดก่อนและหลังคลอด 8 สัปดาห์ คู่สมรสของผู้ตั้งครรภ์มีก็สิทธิลาหยุด 5 วันเพื่อพาผู้ตั้งครรภ์ไปตรวจครรภ์ด้วยเช่นกัน สำหรับค่าจ้างช่วงลาหยุดคลอดบุตร  แรงงานต่างชาติภาคการผลิต ผู้อนุบาลในศูนย์ดูแลระยะยาวจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายมาตรฐานแรงงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างลาตรวจครรภ์ ลาหยุดคลอดบุตรเต็มจำนวนหรือครึ่งเดียวตามที่กฎหมายระบุ ส่วนผู้อนุบาลในภาคสวัสดิการสังคมไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ดังนั้นนายจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างลาหยุดตรวจครรภ์หรือคลอดบุตร

此外,移工也可以視情況選擇是否合意解聘,一般而言移工解聘後需於一定期限內轉換雇主,但懷孕移工可持診斷證明或孕婦健康手冊,向勞動部申請暫緩轉換雇主,留在臺灣待產。在台灣生產完畢後,雖然小孩不具有國籍但可依附合法居留的父母其中一方而取得健保,並合法在台居留。

นอกจากนี้ แรงงานต่างชาติสามารถเจรจาตกลงให้เลิกจ้างได้ตามสถานการณ์ โดยทั่วไปแล้ว หลังจากการเลิกจ้าง  แรงงานต่างชาติต้องเปลี่ยนนายจ้างในระยะเวลาที่กำหนด แต่แรงงานต่างชาติที่ตั้งครรภ์สามารถนำเอาใบรับรองการตรวจครรภ์ หรือคู่มือคุณแม่ตั้งครรภ์ ไปยื่นต่อกระทรวงแรงงานไต้หวันเพื่อขอผ่อนผันการเปลี่ยนนายจ้างใหม่ และรอคลอดในไต้หวัน หลังจากคลอดบุตรในไต้หวันแล้ว ถึงแม้ทารกจะไม่ได้รับสัญชาติไต้หวัน แต่หากบิดาหรือมารดามีบัตรถิ่นอยู่ถูกกฎหมาย ทารกแรกเกิดก็จะสามารถยื่นขอบัตรประกันสุขภาพ และอาศัยอยู่ในไต้หวันได้อย่างถูกกฎหมาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม:สตม.หนันโถวสร้างความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่แรงงานต่างชาติ

勞動部向《四方報》記者表示,「外國籍婦幼諮詢服務中心」提供諮詢教育、心理支持陪伴、生活工作協助、聘雇轉換及安置等多項服務,包括沒有符合勞資爭議臨時安置條件之移工,遇到懷孕情況也可以提供緊急安置。目前勵馨基金會提供之安置量能約25人,原則上協助懷孕移工安置到妊娠結束後60天,但視個案情況最長可以安置到妊娠結束後6個月,產後轉換工作等服務也會一併協助,有需要之移工可以洽詢03-2522522。

กระทรวงแรงงานไต้หวันได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของสำนักพิมพ์สี่ฝั่ง กล่าวว่า  “ศูนย์บริการให้คำปรึกษาสตรีและเด็กต่างชาติ”  ให้คำปรึกษาด้านการศึกษา  สภาพจิตใจ การดำรงชีวิต และให้บริการที่พักชั่วคราว ซึ่งรวมถึงแรงงานต่างชาติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อพิพาทแรงงานและนายจ้างและต้องการหาที่พักกะทันหัน และมีบริการให้ที่พักฉุกเฉินกรณีตั้งครรภ์ ปัจจุบัน มูลนิธิลี่ซิน (Garden of Hope Foundation) สามารถรองรับการขอพักพิงชั่วคราวได้ 25 คน โดยหลักแล้ว จะให้บริการที่พักพิงชั่วคราว สำหรับแรงงานต่างชาติที่ตั้งครรภ์จนถึงหลังจากการคลอดบุตร 60 วัน แต่แล้วแต่กรณี สูงสุดสามารถพักได้ 6 เดือนหลังจากคลอดบุตร พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือหางานใหม่หลังคลอด แรงงานที่มีความต้องการสามารถติดต่อได้ที่ 03-2522522

ขอบคุณข้อมูลจาก: 4-Way Voice

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading