:::

ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลาย ๆ ประเทศมีวัฒนธรรมประเพณีการเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง หรือที่เรียกว่าเทศกาลตวนอู่เจี๋ย ที่แตกต่างกันออกไป เมื่อพูดถึงเวียดนาม เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างเวียดนามไม่มีประเพณีพายเรือมังกร แต่พวกเขามีบ๊ะจ่างที่คล้ายกับบ๊ะจ่างไต้หวันมาก อีกอย่างพวกเขาไม่ได้เรียกเทศกาลนี้ว่า ตวนอู่เจี๋ย แล้วพวกเขามีวัฒนธรรมประเพณีการเฉลิมฉลอง และมีความเชื่ออย่างไรกันบ้าง มาติดตามไปพร้อม ๆ กันเลย

บทเรียนภาษาของ [เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] นอกจากจะใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติแล้ว ยังมีผู้ประกาศข่าวชาวเวียดนาม ไทย อินโดนีเซียที่จะคอยสอนทุกท่านให้รู้จักกับคำศัพท์ โดยใช้วิธีการสอนแบบสองทาง สอนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ภาษาจีน และก็สอนคนไต้หวันให้รู้จักกับคำ ๆ นั้นในภาษาต่าง ๆ อีกด้วย ตัวอย่างเช่นคำว่า เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง บ๊ะจ่าง เรือมังกร เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้ประกาศข่าวในแต่ละภาษาก็ได้นำคำศัพท์และประโยคต่าง ๆ โดยใช้วิธีการใส่คำอ่านลงไป ทำออกมาเป็นบัตรคำศัพท์ ทำให้ผู้อ่านสามารถบันทึกบัตรคำศัพท์เหล่านี้ไว้ในโทรศัพท์ เพื่อที่จะสามารถแสดงคำศัพท์เหล่านี้ออกมาเวลาต้องการใช้ บัตรคำศัพท์เหล่านี้จะทำให้ง่ายต่อการสื่อสารมากขึ้น ทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่กำลังเรียนภาษาจีนและผู้อ่านชาวไต้หวันที่อยากจะเรียนภาษาต่างประเทศ ก็สามารถเรียนรู้อย่างสบาย ๆ ได้ทุกทีทุกเวลา โดยไม่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading