:::

โรงพยาบาลในไต้หวัน “เสริมกฎระเบียบในการป้องกันการแพร่ระบาด” มาตรการของทั้ง 6 เมืองทั่วไต้หวันออกมาแล้ว

โรงพยาบาลในไต้หวัน “เสริมกฎระเบียบในการป้องกันการแพร่ระบาด” และมาตรการของทั้ง 6 เมืองทั่วไต้หวันออกมาแล้ว ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
โรงพยาบาลในไต้หวัน “เสริมกฎระเบียบในการป้องกันการแพร่ระบาด” และมาตรการของทั้ง 6 เมืองทั่วไต้หวันออกมาแล้ว ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] สืบเนื่องจากกรณีคลัสเตอร์ที่สนามบินเถาหยวนได้เริ่มแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมด 25 ราย หลายรายติดเชื้อสายพันธุ์โมมิครอน นอกจากนี้ ช่วงเทศกาลตรุษจีนกำลังใกล้เข้ามาถึง ประชาชนจากต่างประเทศต้องการเดินทางกลับประเทศเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นอาจทำให้ยอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รัฐบาลท้องถิ่นแต่ละเมืองได้ออกประกาศระเบียบใหม่อย่างต่อเนื่อง วันนี้ [เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ได้รวบรวมระเบียบการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของแต่ละเมืองมาไว้ให้ผู้อ่านได้ดูในครั้งเดียวจบ ซึ่งจะมีอะไรที่ไหนกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ

อ่านข่าวเพิ่มเติม: พนักงานต้องดู! ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป หากนายจ้างจัดให้พนักงานทำงานล่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นกะกลางวันหรือกะดึกต้องจ่ายค่าโอที

กฎระเบียบสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของไทเป นิวไทเป และเถาหยวนออกมาแล้ว ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

กฎระเบียบสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของไทเป นิวไทเป และเถาหยวนออกมาแล้ว ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

  • เมืองไทเป: สนามบิน โรงแรมป้องกันโรคระบาด และโรงพยาบาล ถือเป็นสถานที่สำคัญ 3 อันดับแรกในการป้องกันการแพร่ระบาด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โรงพยาบาลใหญ่ สถาบันดูแลระยะยาว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และสถาบันสุขภาพจิต งดให้บริการเยี่ยมญาติ ยกเว้นกรณีพิเศษ
  • เมืองนิวไทเป: นับจากนี้เป็นต้นไป ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารหรือกลางแจ้ง ถ่ายภาพ ร้องเพลง หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ ประชาชนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เข้า-ออกภายในสถานที่ใด ๆ ก็ต้องลงชื่อจริง หมั่นล้างมือ และวัดอุณหภูมิร่างกายด้วย

ในส่วนของโรงพยาบาล หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามข้อมูลดังต่อไปนี้ สามารถเข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้ 1. หากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด ต้องเข้ารับการรักษาเนื่องจากอาการรุนแรง ฯลฯ ผู้ป่วยจะต้องมีญาติหรือสมาชิกในครอบครัวมาเซ็นเอกสารยินยอมหรือเอกสารตามระเบียบ 2. หอผู้ป่วยฉุกเฉิน หอผู้ป่วยหนัก หรือสถานดูแลผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิต ที่ต้องการให้ญาติเข้าไปฟังคำอธิบาย 3. กรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าเยี่ยมผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยมีอาการแย่ลงหรือมีความจำเป็นในการเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ฯลฯ หากสถาบันการแพทย์ตกลงสามารถเข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้

ในสถานดูแลระยะยาว หากผู้อยู่อาศัยมีอาการรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น นอนไม่หลับ ความดันโลหิตไม่คงที่ หงุดหงิด ฯลฯ และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเอาใจผู้อยู่อาศัยได้ สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้

  • เมืองเถาหยวน: จากนี้ไป กิจกรรมขนาดใหญ่ของรัฐบาลเมืองจะดำเนินการเลื่อนหรือลดขนาดในการจัด ส่วนกิจกรรมการชิมและการรับประทานอาหารจะงดให้บริการอย่างสมบูรณ์ โรงพยาบาลทุกแห่งในเมือง สถาบันดูแลระยะยาว ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และสถาบันสุขภาพจิต งดให้บริการเยี่ยมญาติ ยกเว้นกรณีพิเศษ จนถึงวันที่ 21 มกราคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม: คุณแม่ต้องรีบดู! รัฐบาลเมืองนิวไทเปประกาศ ปีใหม่นี้ให้กำเนิดบุตรคนที่ 3 จะได้รับเงินอุดหนุนเป็น 30,000 เหรียญไต้หวัน

กฎระเบียบสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของไถจง ไถหนาน และเกาสงออกมาแล้ว ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

กฎระเบียบสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของไถจง ไถหนาน และเกาสงออกมาแล้ว ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

  • เมืองไถจง: ในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส เป็นเวลา 14 วัน ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส จะต้องแสดงใบรับรองการตรวจคัดกรอง ATK โดยออกค่าใช้จ่ายเองทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ การให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลแต่ละแห่งสามารถจัดการได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม สถานพยาบาลส่วนที่เหลือจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันการแพร่ระบาดส่วนกลาง กล่าวคือ นอกจากหอผู้ป่วยพิเศษหรือหอผู้ป่วยเรื้อรังแล้ว ที่อื่นจะเปิดให้บริการเยี่ยมญาติวันละหนึ่งช่วงเวลา และจำกัดไม่เกิน 2 คน
  • เมืองไถหนาน: 1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นขณะรับประทานอาหาร 2. ดำเนินการตรวจสอบระเบียบการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับที่พักป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป 3. รณรงค์ให้มีการสวมหน้ากากอนามัย ลงชื่อจริง และพนักงานในสถานบันเทิงเข้ารับการฉีดวัคซีน 4. รณรงค์ให้คนขับรถแท็กซี่สวมเสื้อคลุมและแว่นตาป้องกันโรคระบาด 5. พนักงานโรงแรมป้องกันโรคระบาดและคนขับรถแท็กซี่ต้านโรคระบาดต้องได้รับวัคซีนกระตุ้น 6. ประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน (การแห่หรือไหว้พระ) ต้องปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันการแพร่ระบาด 7. ผู้ที่ต้องการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจะต้องแสดงใบรับรองการตรวจคัดกรองที่มีผลเป็นลบภายใน 3 วัน 8. ในงานเลี้ยงแต่งงาน ไม่แนะนำให้นำโต๊ะมาติดกันและไม่ควรยกแก้วดื่มอวยพร เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดแบบคลัสเตอร์
  • เมืองเกาสง: นอกจากหอผู้ป่วยพิเศษหรือผู้ป่วยเรื้อรัง หากไม่จำเป็นไม่ควรเข้าเยี่ยม ในแต่ละวันจะเปิดให้เข้าเยี่ยม 1 ช่วงเวลา จำกัดให้เข้าเยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน ผู้ที่อยู่ดูแลผู้ป่วยจำกัด 1 คนเท่านั้น หากผู้ที่อยู่ดูแลผู้ป่วยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส เป็นเวลา 14 วัน ต้องดำเนินการตรวจ PCR หรือ ATK โดยออกค่าใช้จ่ายเอง นอกจากนี้ ผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการผ่าตัดเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจะต้องแสดงใบรับรองการตรวจ PCR ที่เป็นลบภายใน 3 วันก่อนผ่าตัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading