:::

โครงการช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไต้หวันที่อาศัยอยู่ในเมืองเถาหยวนที่ประสบปัญหา

โครงการช่วยเหลือพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไต้หวันที่อาศัยอยู่ในเมืองเถาหยวนที่ประสบปัญหา ภาพ/โดย Department of Social Welfare, Taoyuan
โครงการช่วยเหลือพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไต้หวันที่อาศัยอยู่ในเมืองเถาหยวนที่ประสบปัญหา ภาพ/โดย Department of Social Welfare, Taoyuan
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

สำนักงานกิจการสังคมเมืองเถาหยวน (Department of Social Welfare, Taoyuan) ยื่นขอเงินอุดหนุนจาก “กองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ของกระทรวงมหาดไทยไต้หวัน เพื่อดำเนินการ โครงการช่วยเหลือพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไต้หวันที่อาศัยอยู่ในเมืองเถาหยวนที่ประสบปัญหาทางการเงิน ช่วยเหลือครอบครัวที่เจอสถานการณ์พิเศษในการซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด และเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไต้หวัน

สำนักงานกิจการสังคมเมืองเถาหยวน ภาพ/โดย Department of Social Welfare, Taoyuan

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : ทุน ICDF เปิดรับสมัครแล้วถึง 15 มี.ค 2023 นักเรียนสัญชาติไทยขอได้เฉพาะระดับ ป.โท ป.เอก เท่านั้น

เป้าหมายของโครงการนี้ คือ พี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไต้หวัน ช่วยเหลือพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไต้หวันที่มีรายได้น้อย ครอบครัวต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน และมีความต้องการเงินอุดหนุนด้านการแพทย์ ตลอดจนมาตรการช่วยเหลือทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติการสมัครจะต้องเป็นพลเมืองที่เคยลงทะเบียนในเมืองเถาหยวน อาทิ มีสถานะเป็นคู่สมรส เป็นหม้าย หย่าร้าง ผู้ดูแลบุตรเลี้ยงเดี่ยว ตลอดจนพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไต้หวันที่พำนักอยู่ตามกฎหมายด้วยสาเหตุอื่น เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องเป็นครอบครัวรายได้น้อยตรงตามกฎระเบียบรายได้ สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ที่อาศัยอยู่ในเมืองเถาหยวน และในปีที่ผ่านต้องพำนักอยู่ในไต้หวันมากกว่า 183 วัน สามารถลงทะเบียนสมัครได้

รายการบริการของศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ภาพ/โดย Department of Social Welfare, Taoyuan

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : สตม.ซินจู๋ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการมอบตัวด้วยตนเองสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนด

สำหรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไต้หวันที่ตรงตามเงื่อนไขสามารถยื่นขอได้ภายใน 3 เดือนหลังจากพบแพทย์หรือออกจากโรงพยาบาล แต่ผู้ที่เข้าร่วมในสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ได้จากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่สามารถยื่นขอได้อีก หากสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรมและไม่สามารถจัดงานฌาปนกิจได้ หรือประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยร้ายแรงจนได้รับการเดือดร้อนทางการเงิน ต้องยื่นขอภายใน 3 เดือนนับแต่วันเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้น โดยคุณสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น อีกทั้งผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตาม “ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวในกรณีพิเศษ”

เอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเตรียมแบบฟอร์มใบสมัครของโครงการ สำเนาบัตรถิ่นที่อยู่ (ARC) สำเนาหน้าสมุดเงินฝากที่ทำการไปรษณีย์หรือธนาคาร ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นทั้งหมด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เถาหยวน : 03-333-0305

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading