:::

เยี่ยม ! เงินอุดหนุน 10,000 หยวนสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของครอบครัวจะเปิดในวันที่ 15 กรกฎาคม

 เงินช่วยเหลือ 10,000 หยวน สำหรับการป้องกันโรคระบาดในครอบครัว สมัครได้ที่เคาว์เตอร์ไปรษณีย์ รูปภาพ/โดย Chunghwa Post
เงินช่วยเหลือ 10,000 หยวน สำหรับการป้องกันโรคระบาดในครอบครัว สมัครได้ที่เคาว์เตอร์ไปรษณีย์ รูปภาพ/โดย Chunghwa Post
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/จารุวรรณ โพธิ์ศรี (林婉婷)

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม行政院จะมอบเงินอุดหนุนการป้องกันการแพร่ระบาดในครอบครัวเด็ก โดยมอบเงิน 10,000 หยวนต่อคนสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาและนักเรียนที่มีความพิการในโรงเรียนระดับประธมและมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างไรก็ตาม บางคนที่ไม่มีบัตรทางการเงิน บัตรประกันสุขภาพ หรือผู้ดูแลที่นอกเหนือจากพ่อแม่และผู้ปกครองจะไม่สามารถสมัครรับเงินอุดหนุนนี้ได้ กระทรวงศึกษาธิการเตือนว่าตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ให้ประชาชนนำเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ในไต้หวันเพื่อสมัครที่เคาน์เตอร์ จนถึงวันที่ 30 กันยายน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไมโครปลดล็อคออกแล้ว! การแจ้งเตือนระดับ 3 ขยายเวลาถึง 26 กรกฎาคม ร้านอาหารเปิดให้บริการตามเงื่อนไข

 กรุณานำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่ไปรษณีย์เพื่อสมัคร รูปภาพ/โดย Chunghwa Post

กรุณานำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่ไปรษณีย์เพื่อสมัคร รูปภาพ/โดย Chunghwa Post

  • เงินอุดหนุนการต่อต้านการแพร่ระบาดของครอบครัว รายละเอียดของการสมัครมีดังนี้ :
  1. เด็กที่ได้รับ "บัตรประกันสุขภาพ" ก่อนวันที่ 9 กรกฎาคม : โปรดนำบัตรประกันสุขภาพเด็กตัวจริงและบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ตัวจริงของผู้สมัครไปที่เคาน์เตอร์ที่ทำการไปรษณีย์เพื่อดำเนินการ หากบัตรประกันสุขภาพเด็กหาย โปรดติดต่อหน่วยประกันสุขภาพเพื่อออกบัตรใหม่ก่อนสมัคร
  1. เด็กที่ไม่มีบัตรประกันสุขภาพก่อนวันที่ 9 กรกฎาคม : โปรดนำต้นฉบับสมุดบัญชีของเด็กและบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ตัวจริงของผู้สมัครไปที่เคาน์เตอร์ที่ทำการไปรษณีย์เพื่อดำเนินการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : โรคระบาดคลี่คลาย! เมืองทั่วทั้งไต้หวัน “ปลดล็อคบางส่วน” เฉพาะสถานที่นี้เท่านั้นที่ใช้บริการภายในได้

  ที่ทำการไปรษณีย์เปิดรับสมัครถึง 30 กันยายน รูปภาพ/โดย กระทรวงศึกษาธิการ

 ที่ทำการไปรษณีย์เปิดรับสมัครถึง 30 กันยายน รูปภาพ/โดย กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการเตือนว่าบางคนไม่มีบัตรประกันสุขภาพ สำหรับเด็กที่อยู่ในความดูแลและไม่มีทะเบียนบ้าน สามารถส่งเอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้องไปยังกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ สำนักบริหารการศึกษาแห่งชาติ องค์การบริหารสวัสดิการสังคมของกระทรวงสาธารณสุข และสวัสดิการจะช่วยเหลือประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลก่อน หลังจากผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ให้ไปที่ทำการไปรษณีย์เพื่อดำเนินการ :

 

  1. การตรวจสอบข้อมูล: ให้บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กคนหนึ่งส่งเอกสารรับรองไปยังกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ : 1.สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก ; 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ ; 3. หากผู้อ้างสิทธิ์ไม่ใช่พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก ให้นำเอกสารที่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าเป็นผู้ดูแลเด็กที่แท้จริงไปตรวจสอบอีกครั้ง

 

  1. ผ่านการตรวจสอบ: นำประกาศอย่างเป็นทางการของกระทรวงศึกษาธิการ บริหารการศึกษาแห่งชาติ หรือกระทรวงสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม บัตรประจำตัวตัวจริงของผู้ยื่นคำขอหรือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เดิมมาด้วย และสำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก ไปดำเนินการที่เคาน์เตอร์ที่ทำการไปรษณีย์

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading