:::

ไทยจะปิดการลงทะเบียนสำหรับการเดินทางเข้าประเทศแบบ Test & Go และ Sandbox ยกเว้นการเดินทางเข้า Phuket Sandbox

ผู้เดินทางในระบบ Test & Go ที่ยังค้างอยู่ในระบบหากต้องการใช้สิทธิตามที่ลงทะเบียน จะต้องเดินทางเข้ามาภายในวันที่ 10 ม.ค. 65 ภาพจาก/คลังภาพ Pixapay
ผู้เดินทางในระบบ Test & Go ที่ยังค้างอยู่ในระบบหากต้องการใช้สิทธิตามที่ลงทะเบียน จะต้องเดินทางเข้ามาภายในวันที่ 10 ม.ค. 65 ภาพจาก/คลังภาพ Pixapay

เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 22 ธ.ค. 2564 (เวลาประเทศไทย) ระบบ Thailand Pass จะปิดการลงทะเบียนสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Test & Go (TG) และ Sandbox (SB) ยกเว้นการเดินทางเข้า Phuket Sandbox (พักในพื้นที่ 7 วัน) ที่ยังสามารถลงทะเบียนได้ สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass และได้รับ QR Code แล้ว ในการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ TG และ SB ก่อนเวลา 00.00 น. ของวันที่ 22 ธ.ค. 2564 สามารถเดินทางเข้าไทยได้ตามวันที่และรูปแบบการเข้าประเทศที่ได้ระบุใน QR Code

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน Thailand Pass แล้ว แต่ยังไม่ได้รับ QR Code และอยู่ระหว่างรอการการพิจารณา ขอให้รอผลการพิจารณา หากได้รับการอนุมัติจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหลังเวลา 00.00 น. ของวันที่ 22 ธ.ค. 2564 สามารถลงทะเบียนเข้าประเทศไทย ได้ในรูปแบบของการกักตัว Alternative Quarantine (AQ) เท่านั้น (ยกเว้นภูเก็ตที่สามารถลงทะเบียนแบบ SB และ AQ) ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าประเทศไทยแบบ TG และ SB จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อโดยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่สองจะต้องตรวจ ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด

อ่านข่าวเพิ่มเติม: สตม.ร่วมกับรัฐบาลเมืองไถหนานมอบบัตรกำนัลสนับสนุนชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินเข้ารับการฉัดวัคซีนโดยเร็ว

Thailand Pass จะปิดการลงทะเบียนสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Test & Go (TG) และ Sandbox (SB) ยกเว้นการเดินทางเข้า Phuket Sandbox ภาพจาก/สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำไต้หวันThailand Pass จะปิดการลงทะเบียนสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Test & Go (TG) และ Sandbox (SB) ยกเว้นการเดินทางเข้า Phuket Sandbox ภาพจาก/สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำไต้หวัน

ผู้ที่เดินทางเข้าไทยแบบ PHUKET SANDBOX (PSB) จะต้องดำเนินการ ดังนี้
1.เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต้องบินจากต่างประเทศตรงเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น ไม่สามารถ Transit หรือต่อเครื่องภายในประเทศไทยได้)
2.มีหลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra+/AQ 7 คืน ในจังหวัดภูเก็ต และมีหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวน พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง และรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 2 ครั้ง ทั้งนี้ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCT  ครั้งแรกในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย และในวันที่ 6-7 
3.หากโรงแรมที่จอง ไม่ได้รวมค่าบริการการตรวจโควิด-19 2 ครั้ง ผู้เดินทางสามารถจองและชำระเงินค่าตรวจโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ thailandpsas.com

รายชื่อโรงแรม SHA Extra+: https://web.thailandsha.com/shaextraplus

รายชื่อโรงแรม AQ: http://hsscovid.com/

อ่านข่าวเพิ่มเติม: สตม.เจียอี้รณรงค์ให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมรณรงค์สั่งไม่ให้ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางออนไลน์จากต่างประเทศส่งมายังไต้หวัน

4.มีประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 USD (คนไทยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ) ซื้อประกันสุขภาพได้ที่ https://covid19.tgia.org/
5.ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ทาง tp.consular.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วันก่อนเดินทาง โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านจะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย
6.ผู้เดินทาง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี) จะต้องมีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR Test ที่ระบุผลเป็นลบ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากประเทศต้นทาง (ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ) ทั้งนี้ ผู้เดินทางไม่ต้องแนบผลตรวจ โควิด-19 ในระบบ Thailand Pass แต่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย
7.ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน และเดินทางเข้าไทยภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากติดเชื้อโควิด-19 สามารถใช้ใบรับรองว่าหายจากโรคโควิด-19 (recovery certificate) หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า หายจากโควิด-19 หรือไม่มีอาการ(asymptomatic) ประกอบการเดินทางเข้าไทย ถึงแม้ว่าผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะเป็นบวก
8.ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางเข้าไทยพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ เมื่อเดินทางถึงไทยสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยน้ำลาย (saliva testing)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading