:::

องค์กรออกแบบแฟชั่น M.E.L.D ฮ่องกง ส่งเสริมการผสมผสานระหว่าง “วัฒนธรรมชาวมุสลิม” และแบรนด์เครื่องแต่งกายที่ทันสมัย

M.E.L.D เป็นองค์กรที่คอยช่วยเหลือสังคมด้วยการนำเอาวัฒนธรรมของชาวมุสลิมมาผสมผสานให้เข้ากับแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ภาพจาก/M.E.L.D
M.E.L.D เป็นองค์กรที่คอยช่วยเหลือสังคมด้วยการนำเอาวัฒนธรรมของชาวมุสลิมมาผสมผสานให้เข้ากับแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ภาพจาก/M.E.L.D
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ในไต้หวันและฮ่องกง ชาวมุสลิมถือเป็นชนกลุ่มน้อย ทำให้บางคนไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมของพวกเขา อาจเกิดอคติหรือความขัดแย้งกันในบางครั้ง แต่แท้จริงแล้ว ทุกวัฒนธรรมย่อมมีความงดงาม และ M.E.L.D มุ่งมั่นที่จะลบล้างความไม่เท่าเทียมกันในสังคม อาศัยการออกแบบเครื่องแต่งกาย เพื่อให้คนในท้องถิ่นสนใจวัฒนธรรมของชาวมุสลิมมากขึ้น

เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” และ “4-Way News” ได้จัดทำ Podcast ในคอลัมน์ “ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มองไต้หวัน” สัปดาห์นี้ได้เชิญ “ผู้ก่อตั้ง M.E.L.D-Nigel” ร่วมแบ่งปันเรื่องราวแนวคิดในการก่อตั้ง วิธีการใช้การออกแบบเสื้อผ้าขจัดการเลือกปฏิบัติในสังคม และความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในเอเชีย

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ปัจจุบันในเมืองไทเปมีจุดบริการฉีดวัคซีน 10 แห่ง ไว้คอยให้บริการสำหรับประชาชนในกรณีฉุกเฉินหรือแบบ Walk In

M.E.L.D. เล่าถึงชะตากรรมของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในเอเชีย ภาพจาก/UNDISCOVERED TAIPEI MAP

M.E.L.D. เล่าถึงชะตากรรมของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในเอเชีย ภาพจาก/UNDISCOVERED TAIPEI MAP

M.E.L.D มีชื่อเต็มว่า Make Equal Live Different เป็นองค์กรที่คอยช่วยเหลือสังคมด้วยการนำเอาวัฒนธรรมของชาวมุสลิมมาผสมผสานให้เข้ากับแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ใช้วิธีการจ้างนักออกแบบมืออาชีพให้มาสอนชาวมุสลิมออกแบบและสร้างสรรค์งานทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ นำเอาภาพวาดโบราณของชาวมุสลิมผสมผสานเข้าไปในการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยหวังว่าจะสามารถแบ่งปันเรื่องราววัฒนธรรมของชาวมุสลิมให้แก่คนในพื้นที่ได้รับรู้และเข้าใจมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ฝึกงานชาวมุสลิมยังมีโอกาสได้ฝึกการออกแบบ การสร้างแบบจำลอง การถ่ายภาพ การโฆษณา และการขาย ฯลฯ อาศัยเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้ให้พวกเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอบรมก่อนการจ้างงาน เพื่อให้พวกเขามีวิชาชีพติดตัว ในอนาคตสามารถทำงานในสาขาอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ใช่เป็นเพราะมีอุปสรรคทางด้านภาษาทำได้แค่แรงงานที่ใช้กำลังอย่างเดียว

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเหมียวลี่ จะจัด “โครงการฝึกอบรมล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” รวม 5 วัน รีบสมัครด่วนเลย

M.E.L.D. ส่งเสริมการผสมผสานระหว่าง “วัฒนธรรมชาวมุสลิม” และแบรนด์เครื่องแต่งกาย ภาพจาก/M.E.L.D

M.E.L.D. ส่งเสริมการผสมผสานระหว่าง “วัฒนธรรมชาวมุสลิม” และแบรนด์เครื่องแต่งกาย ภาพจาก/M.E.L.D

ผู้ก่อตั้ง M.E.L.D-Nigel แบ่งปันชีวิตของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงกับผู้อ่าน จากการสำรวจโดยกลุ่มวิจัยทางสังคม พบว่า คนหนุ่มสาวมากกว่า 60% ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับชาวมุสลิมเลย ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับพวกเขามากนัก และอัตราการจ้างงานชาวมุสลิมในท้องถิ่นมีเพียง 30% และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีบริษัทมากกว่า 70% ไม่เคยจ้างแรงงานชาวมุสลิมเลย นี่สะท้อนถึงความยากลำบากของชาวมุสลิมที่ต้องเผชิญในฮ่องกง ดังนั้น M.E.L.D. จึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวมุสลิม ในการแก้ปัญหาชีวิตกับแนวคิด “ขจัดอุปสรรคทางวัฒนธรรม”

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารในกลุ่ม M.E.L.D. ได้จัดชั้นเรียนวาดภาพเป็นประจำทุกสัปดาห์ ภาพจาก/M.E.L.D

เพื่อส่งเสริมการสื่อสารในกลุ่ม M.E.L.D. ได้จัดชั้นเรียนวาดภาพเป็นประจำทุกสัปดาห์ ภาพจาก/M.E.L.D

M.E.L.D. จะช่วยพัฒนาชีวิตชาวมุสลิมได้อย่างไร? Nigel เสนอแนวทางหลัก 3 ประการ ประการแรก เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างชาวมุสลิมและคนในท้องถิ่น จึงได้จัดกิจกรรมและงานเลี้ยง เพื่อส่งเสริมชาวมุสลิมและชาวฮ่องกงให้ “ผูกมิตรด้วยศิลปะ” เช่น ชั้นเรียนวาดภาพ ซึ่งเป็นการนำศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาถ่ายทอดให้กับชาวฮ่องกงได้รับรู้ ประการที่สอง เพิ่มโอกาสในการฝึกอบรม การที่เราช่วยเหลือชาวมุสลิมให้สามารถเข้าไปฝึกงานในบริษัทต่าง ๆ ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ต่อการหางานในอนาคต ประการสุดท้าย คือความตั้งใจเดิมของ M.E.L.D. ในการส่งเสริมวัฒนธรรมศิลปะของชาวมุสลิมให้ประชาชนชาวฮ่องกงได้รู้จัก ตัวอย่างเช่น มีการนำเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวมุสลิมมาผสมผสานให้เข้ากับแฟชั่นสมัยใหม่ ทำให้ผู้คนจำนวนมากเข้าใจวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์นี้

มุสลิมคิดเป็น 1 ใน 4 ของประชากรโลก ชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไร? M.E.L.D เชื่อมั่นว่า การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเป็นวิธีที่สำคัญในการส่งเสริมอารยธรรมมนุษย์และรักษาสันติภาพของโลก การแต่งกายไม่ใช่วิธีเดียวในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการขจัดอคติ อีกทั้งเป็นสะพานเชื่อมศาสนาและวัฒนธรรมที่ต่างกันให้เข้ากันได้ อาศัยการกระทำมาเป็นแรงขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading