:::

ขณะนี้อัตราการฉีดวัคซีนเข็มแรกในกลุ่มแรงงานต่างชาติครอบคลุม กว่า 90% กระทรวงแรงงานจัดทำ “Line@移點通” หลายภาษาก่อให้เกิดผลงานที่ดีเยี่ยม

ขณะนี้อัตราการฉีดวัคซีนเข็มแรกในกลุ่มแรงงานต่างชาติครอบคลุม กว่า 90% ภาพจาก/กระทรวงแรงงาน
ขณะนี้อัตราการฉีดวัคซีนเข็มแรกในกลุ่มแรงงานต่างชาติครอบคลุม กว่า 90% ภาพจาก/กระทรวงแรงงาน

เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เมื่อเดือน พ.ค. 64 ที่ผ่านมา ไต้หวันเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศอย่างหนัก  เพื่อไม่ให้แรงงานต่างชาติพลาดโอกาสในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 กระทรวงแรงงานจึงได้มีการจัดทำ “Line@移點通” เพื่อส่งต่อข่าวสารด้านการป้องกันโรคด้วยภาษาประจำชาติของแรงงานแต่ละชาติ ช่วยกระตุ้นให้แรงงานต่างชาติไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มขึ้น โดยขณะนี้อัตราการฉีดวัคซีนเข็มแรกในกลุ่มแรงงานต่างชาติครอบคลุม กว่า 90% นอกจากนี้ยังช่วยให้แรงงานต่างชาติได้รับข่าวสารด้านการป้องกันโรคและสามารถปฏิบัติตัวให้สอดรับกับมาตรการป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงทีและช่วยให้ภารกิจด้านการสกัดกั้นเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรแพร่เข้าสู่ไต้หวันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย นับได้ว่าเป็นการใช้ทรัพยากรเพียงน้อยนิดแต่ก่อให้เกิดผลงานที่ดีเยี่ยม ปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติเข้าร่วมกว่า 120,000 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: สตม.ร่วมกับรัฐบาลเมืองไถหนานมอบบัตรกำนัลสนับสนุนชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินเข้ารับการฉัดวัคซีนโดยเร็ว

กระทรวงแรงงานจัดทำ “Line@移點通” หลายภาษาก่อให้เกิดผลงานที่ดีเยี่ยม ภาพจาก/กระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานจัดทำ “Line@移點通” หลายภาษาก่อให้เกิดผลงานที่ดีเยี่ยม ภาพจาก/กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า เพื่อป้องกันมิให้แรงงานต่างชาติกลายเป็นช่องโหว่ในการป้องกันโรคระบาด กระทรวงแรงงานตระหนักถึงความสำคัญในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคให้ไปถึงแรงงานต่างชาติโดยรวดเร็วที่สุด แต่เนื่องจากข้อมูลด้านการป้องกันโรคจากกรมควบคุมโรคมีเพียงภาษาจีนและภาษาอังกฤษเท่านั้น หลังผ่านการสำรวจของกระทรวงแรงงานพบว่า แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการติดต่อสื่อสาร จึงตัดสินใจเปิดไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ ภายใต้ชื่อ Line@移點通 เพื่อเป็นช่องทางในการส่งต่อข่าวสารด้านการป้องกันโรคที่เป็นภาษาประจำชาติของแรงงานแต่ละชาติ ซึ่งปัจจุบันมีภาษาไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็นต้น  ปัจจุบันได้มีการส่งข้อมูลการป้องกันการแพร่ระบาดไปยังแรงงานต่างชาติแบบเรียลไทม์ทุกวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: สตม.เจียอี้รณรงค์ให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมรณรงค์สั่งไม่ให้ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางออนไลน์จากต่างประเทศส่งมายังไต้หวัน

กระทรวงแรงงานจัดทำ “Line@移點通” หลายภาษาก่อให้เกิดผลงานที่ดีเยี่ยม ภาพจาก/กระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานจัดทำ “Line@移點通” หลายภาษาก่อให้เกิดผลงานที่ดีเยี่ยม ภาพจาก/กระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานยังได้มีการเปิดเผยว่า จนถึงขณะนี้ Line@移點通มีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 120,000 คน การที่แรงงานต่างชาติได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันโรคเป็นภาษาประจำชาติของตนเอง ทำให้พวกเขาเข้าใจและสามารถทำการลงทะเบียนนัดหมายจองฉีดวัคซีนได้ด้วยตนเอง ช่วยกระตุ้นให้แรงงานต่างชาติไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างมาก ขณะนี้อัตราการฉีดวัคซีนเข็มแรกในกลุ่มของแรงงานต่างชาติครอบคลุม กว่า 90% ซึ่งสูงกว่าอัตราการฉีดวัคซีนของชาวไต้หวัน นอกจากนี้ ผลจากการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่าน Line@移點通ทำให้มีแรงงานต่างชาติจำนวนมากแห่ไปเข้ารับการฉีดวัคซีนที่จุดบริการฉีดวัคซีน ณ สถานีรถไฟไทเป ช่วยเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนในกลุ่มของแรงงานต่างชาติพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading