:::

สภานิติบัญญัติผ่าน! คู่สมรสสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรได้พร้อมกัน หนึ่งคนสามารถเรียกร้องค่าประกันได้ 100,000 เหรียญไต้หวัน

คู่สมรสสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรได้พร้อมกัน ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
คู่สมรสสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรได้พร้อมกัน ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] สภานิติบัญญัติ ผ่านร่างแก้ไขกฎหมาย มาตรา 19 วรรค 2 ของกฎหมายประกันการจ้างงานในวาระที่ 3 ซึ่งในอนาคต ผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดาที่ลาเพื่อขอเลี้ยงดูบุตรที่ไม่ได้รับเงินเดือน สามารถขอรับเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรได้พร้อมกัน หลังจากประกาศใช้พระราชกฤษฎีกานี้ กระทรวงแรงงานได้จัดทำสถิติตามข้อมูลของปีที่ผ่าน ๆ มาพบว่า ในแต่ละปีมีคนได้รับประโยชน์โดยเฉลี่ย 14,000 คน ซึ่งจำนวนเงินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20,114 เหรียญไต้หวันต่อคนต่อเดือน แต่ละคนเฉลี่ยประมาณ 5 เดือน โดยรวมแล้ว หนึ่งคนสามารถเรียกร้องค่าประกันได้ 100,000 เหรียญไต้หวัน ในอนาคตไม่ว่าจะทำงานในอุตสาหกรรมใด คู่สมรสสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรได้พร้อมกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: สตม.ร่วมกับรัฐบาลเมืองไถหนานมอบบัตรกำนัลสนับสนุนชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินเข้ารับการฉัดวัคซีนโดยเร็ว

คู่สมรสสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรได้พร้อมกัน หนึ่งคนสามารถเรียกร้องค่าประกันได้ 100,000 เหรียญไต้หวัน ภาพจาก/คลังภาพ Pixabayคู่สมรสสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรได้พร้อมกัน หนึ่งคนสามารถเรียกร้องค่าประกันได้ 100,000 เหรียญไต้หวัน ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

ตามกฎหมายประกันการจ้างงานในวาระที่ 3 นี้ เบี้ยเลี้ยงสำหรับการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรจะจ่ายเป็นเงิน 60% ของเงินเดือนผู้เอาประกัน โดยเฉลี่ยจะจ่าย 6 เดือนแรก เริ่มนับตั้งแต่เดือนที่ผู้เอาประกันภัยลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ประกันการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรจะจ่ายเงินสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และหากในครอบครัวมีบุตร 2 คนหรือ 2 คนขึ้นไป จะจ่ายแค่คนเดียวเท่านั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม: สตม.เจียอี้รณรงค์ให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมรณรงค์สั่งไม่ให้ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางออนไลน์จากต่างประเทศส่งมายังไต้หวัน

สภานิติบัญญัติผ่านวาระที่ 3 นี้ จะอนุญาตให้ทหารและทหารอาสาสมัครสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรได้ทั้งเจ้าตัวและคู่สมรส ภาพจาก/คลังภาพ Pixabayสภานิติบัญญัติผ่านวาระที่ 3 นี้ จะอนุญาตให้ทหารและทหารอาสาสมัครสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรได้ทั้งเจ้าตัวและคู่สมรส ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติจะแก้ไขและอนุมัติบทบัญญัติบางประการของระเบียบการประกันของทหารและทหารอาสาสมัครผ่านการอ่านในวาระที่ 3 โดยจะยกเลิกข้อบังคับไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองบิดาหรือมารดายื่นขอรับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรพร้อมกันและทหารอาสาสมัครไม่สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร อนุญาตให้เจ้าตัวหรือคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นขอรับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรเท่านั้น กล่าวคือ สภานิติบัญญัติผ่านวาระที่ 3 นี้ จะอนุญาตให้ทหารและทหารอาสาสมัครสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรได้ทั้งเจ้าตัวและคู่สมรส

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading