:::

สถานีบริการเมืองจีหลงจัดพิมพ์ประกาศหลายภาษาของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตือนประชาชนให้ระมัดระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

สถานีบริการเมืองจีหลงจัดพิมพ์ประกาศหลายภาษาของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภาพจาก/สถานีบริการเมืองจีหลง
สถานีบริการเมืองจีหลงจัดพิมพ์ประกาศหลายภาษาของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภาพจาก/สถานีบริการเมืองจีหลง
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เพื่อสกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่ให้รุกรานเข้ามายังไต้หวัน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ 7 ภาษา ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย กัมพูชา เมียนมาร์ อังกฤษ และจีน เพื่อเตือนให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และชาวไต้หวัน ห้ามซื้อหรือสั่งสินค้าแปรรูป เช่น แฮม ไส้กรอก ไส้กรอก ฯลฯ มายังไต้หวัน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชี้ว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสัตว์ตระกูลสุกรซึ่งมีหมูป่าเป็น แหล่งรังโรคและมีเห็บอ่อนเป็นพาหะนําโรค ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่ก็ถือว่า เป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรสูง เนื่องจากหากมีการระบาด ของโรคนี้ในประเทศแล้วจะกําจัดโรคได้ยาก เพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค ในขณะที่เชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูงและสามารถปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ไส้กรอก แฮม เนื้อสุกร และซาลามีได้ สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นสามารถแพร่โรคได้ตลอดชีวิตและยิ่งกว่านั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีความรุนแรงมาก โดยทําให้สุกรที่ติดเชื้อมีอัตราป่วยและตายเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ไทเปออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาใหม่ หากผู้ปกครองยังฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 โดสห้ามเข้าสถานศึกษา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเตือนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้ระมัดระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ภาพจาก/คณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเตือนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้ระมัดระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ภาพจาก/คณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน

รถบริการเคลื่อนที่ของสถานีบริการเมืองจีหลง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มักเดินทางไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบภาษาตามสมาคมชาวประมงต่างชาติ ร้านขายสินค้าของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ตลอดจนบ้านพักอาศัยของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยได้มีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งสามารถแพร่กระจายตามเศษอาหาร สัตว์ขาปล้อง สารคัดหลั่งจากสัตว์หรืออุจจาระ ยานพาหนะ เป็นต้น ฉะนั้น ขอร้องให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติต้องใส่ใจระมัดระวัง

อ่านข่าวเพิ่มเติม:สตม.หนันโถวสร้างความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่แรงงานต่างชาติ

เตือนประชาชนอย่าซื้อของออนไลน์ ลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์จากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าประเทศ ภาพจาก/สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เตือนประชาชนอย่าซื้อของออนไลน์ ลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์จากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าประเทศ ภาพจาก/สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เหมาจ้าวลี่ (毛兆莉) ผู้อำนวยการสถานีบริการเมืองจีหลง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตือนประชาชนว่า อย่านำผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสุกรเข้ามายังไต้หวัน ผู้ที่ละเมิดกฎนำผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสุกรเข้ามายังเขตพื้นที่ในไต้หวัน จะมีโทษปรับสูงสุด 1 ล้านเหรียญไต้หวัน หากเป็นผู้ที่ไม่มีใบถิ่นที่อยู่แล้วกระทำผิดกฎจะถูกปรับ 200,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าไต้หวันไม่มีกำลังทรัพย์ชำระค่าปรับ จะถูกปฏิเสธในการเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน หากผู้ใดฝ่าฝืนกฎด้วยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสุกรจากต่างประเทศ และจัดส่งผ่านพัสดุไปรษณีย์มายังไต้หวัน จะมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเหรียญไต้หวัน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading