:::

ผู้ปกครองของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถช่วย “บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ” เปิดบัญชีดิจิทัลออนไลน์ด้วยใบถิ่นที่อยู่ได้

ผู้ปกครองของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถช่วย “บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ” เปิดบัญชีดิจิทัลออนไลน์ด้วยใบถิ่นที่อยู่ได้ ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
ผู้ปกครองของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถช่วย “บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ” เปิดบัญชีดิจิทัลออนไลน์ด้วยใบถิ่นที่อยู่ได้ ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านการเงิน (The Financial Supervisory Commission, FSC) อนุญาตให้คู่สมรสชาวต่างชาติและผู้ตั้งถิ่นฐาน เปิดบัญชีเงินฝากดิจิทัลแทนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุตั้งแต่ 7 ปีแต่ยังไม่ถึง 18 ปี) ได้ โดยมีการเปิดให้บริการทั้งหมด 8 แห่ง ซึ่งได้แก่ Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. (元大商業銀行), Cathay United Bank (國泰世華商業銀行), First Commercial Bank (第一商業銀行), Hua Nan Commercial Bank, Ltd. (華南銀行), CTBC Bank (中國信託商業銀行), Mega International Commercial Bank (兆豐國際商業銀行), Chang Hwa Bank (彰化銀行), and Taishin International Bank (台新國際商業銀行)

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ไทเปออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาใหม่ หากผู้ปกครองยังฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 โดสห้ามเข้าสถานศึกษา

FSC อนุญาตให้คู่สมรสชาวต่างชาติและผู้ตั้งถิ่นฐาน เปิดบัญชีเงินฝากดิจิทัลแทนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้ ภาพจาก/The Financial Supervisory Commission, FSCFSC อนุญาตให้คู่สมรสชาวต่างชาติและผู้ตั้งถิ่นฐาน เปิดบัญชีเงินฝากดิจิทัลแทนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้ ภาพจาก/The Financial Supervisory Commission, FSC

จากสถิติ ณ สิ้นเดือนตุลาคมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในไต้หวันมีจำนวนคู่สมรสชาวต่างชาติ (ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่) เกือบ 570,000 คน สืบเนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ทำให้บุตรของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากดิจิทัลและเสียโอกาสในการเรียนรู้บริการทางการเงินดิจิทัล

ดังนั้น FSC จึงกำหนดให้สมาคมธนาคารดำเนินการตามเงื่อนไขว่าด้วย “ธนาคารอนุญาตให้ลูกค้าเปิดเทมเพลตการดำเนินการบัญชีเงินฝากดิจิทัลออนไลน์” กล่าวคือ ผู้ปกครอง (หรือตัวแทนทางกฎหมาย) คนใดคนหนึ่งที่ถือ “บัตรถิ่นที่อยู่แบบชิป” หรือบัตรกาม่า ที่ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยฯ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากดิจิทัลแทนผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีแต่ยังไม่ถึง 18 ปีได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม: สตม.หนันโถวสร้างความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่แรงงานต่างชาติ

บุตรหลานของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากดิจิทัลได้แล้ว ภาพจาก/คลังภาพ Pixabayบุตรหลานของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากดิจิทัลได้แล้ว ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

สำหรับผู้เยาว์ที่อายุมากกว่า 7 ปี หากต้องการสมัครบัญชีเงินฝากดิจิทัล ธนาคารจะตรวจสอบเอกสารระบุตัวตนของผู้ปกครองทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ (1) ผู้ถือสัญชาติไต้หวัน เก็บไฟล์ภาพบัตรประจำตัวประชาชน (2) หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ จะเก็บข้อมูลบัตรถิ่นที่อยู่แบบชิป (บัตรกาม่า) (3) หากตัวแทนทางกฎหมายที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง ให้เพิ่มทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading