img
:::

ปฏิทินปี 2024 ออกแล้ว! ตรุษจีนนี้หยุดยาว 7 วัน ทำงานชดเชยวันเดียว

ปฏิทินปี 2024 ออกแล้ว! ตรุษจีนนี้หยุดยาว 7 วัน  ภาพ/จากเว็บไซต์ freepik
ปฏิทินปี 2024 ออกแล้ว! ตรุษจีนนี้หยุดยาว 7 วัน ภาพ/จากเว็บไซต์ freepik
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง : จารุวรรณ สุทธิธนกูล (朱芝瑜)

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภาบริหารไต้หวัน ประกาศปฏิทินปี 2024 โดยในปีนี้ มีจำนวนวันหยุดรวมทั้งหมด 115 วันด้วยกัน ซึ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป ถึง 4 ช่วง ได้แก่ วันสันติภาพ (หยุด 3 วัน) วันตรุษจีน (หยุด 7 วัน) วันเด็กและเชงเม้ง (หยุด 4 วัน) และวันไหว้พระจันทร์ (หยุด 3 วัน) ข่าวดี คือ มีวันทำงานชดเชยวันหยุดเพียงวันเดียวเท่านั้น (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2024)

อ่านข่าวเพิ่มเติม:โปรโมชัน"รถบัสท่องเที่ยวไต้หวันมา 2 ฟรี 1" ถึงสิ้นเดือนตุลาคม ลุ้นรับกล้อง GoPro และของรางวัลสุดพิเศษ!

วันหยุดประจำปี 2024 ภาพ/จากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภาบริหารไต้หวัน

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลมีประกาศว่า จะต้องทำงานชดเชย 6 วัน จนเกิดกระแสวิพากวิจารณ์เป็นวงกว้าง ทำให้สภาบริหาร ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนจำนวนวันหยุดใหม่ โดยลดช่วงเทศกาลที่หยุดยาวเกิน 3 วัน ให้เหลือเพียง 4 ช่วงเท่านั้น เพื่อให้วันทำงานชดเชยลดน้อยลง จนเหลือเพียง 1วัน อย่างในปัจจุบัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม:สตม.ทำ “แบบสำรวจความต้องการสำหรับพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน ประจำปี 2023” หวังยกระดับมาตรฐานชีวิต

ปฏิทินปี 2024 รายละเอียดวันหยุดติดต่อกัน ภาพ/จากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภาบริหารไต้หวัน

สำหรับเคล็ดลับในการลางานเพิ่ม เพื่อให้ได้วันหยุดยาวติดต่อกันมากที่สุด มีดังนี้

วันตรุษจีน : ลาเพิ่ม 3 วัน (5-7 กุมภาพันธ์) จะสามารถหยุด 12 วันติดต่อกันได้ (3-14 กุมภาพันธ์)

วันสันติภาพ : ลาเพิ่ม 2 วัน (26-27 กุมภาพันธ์ หรือ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม) จะสามารถหยุด 5 วันติดต่อกันได้

วันเด็กและเทศกาลเชงเม้ง : ลาเพิ่ม 3 วัน (1-3 เมษายน) จะสามารถหยุด 9 วันติดต่อกันได้ (30 มีนาคม-7 เมษายน)

เทศกาลไหว้พระจันทร์ : ลาเพิ่ม 1 วัน (16 กันยายน) จะสามารถหยุด 4 วันติดต่อกันได้ (14-17 กันยายน)

วันชาติ : ลาเพิ่ม 1 วัน (11 ตุลาคม) จะสามารถหยุด  4 วันติดต่อกันได้ (10-13 ตุลาคม)

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading