img
:::

สตม.เหมียวลี่ จัดชั้นฝึกอบรมการยื่นขอรับเงินรางวัลหลังสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

สถานีบริการเหมียวลี่ จัดชั้นฝึกอบรมการยื่นขอรับเงินรางวัลหลังสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภาพ/โดยสถานีบริการเหมียวลี่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สถานีบริการเหมียวลี่ จัดชั้นฝึกอบรมการยื่นขอรับเงินรางวัลหลังสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภาพ/โดยสถานีบริการเหมียวลี่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

“โครงการบ่มเพาะศักยภาพและทุนการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา” ประจำปีการศึกษา 2022 ที่จัดโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ไปจนถึง 20 มีนาคม 2023 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่พัฒนาศักยภาพของตนเอง ตลอดจนเข้าร่วมการทดสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่าง ๆ อย่างจริงจัง สถานีบริการเหมียวลี่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาความไม่สะดวกในการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมการกุศลกั่นเอินเมืองเหมียวลี่ จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และช่วยเหลือพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ลงทะเบียนออนไลน์ ในวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครขอรับเงินรางวัลหลังสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ก่อนวันที่ 20 มีนาคม โดยผู้สมัครต้องดาวน์โหลดใบสมัครตามลำดับเลขอนุกรม จากนั้นกรอกใบสมัครให้เรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารสำคัญที่จำเป็น ส่งมายังสตม.ก่อนวันที่ 27 มีนาคมนี้ โดยยึดตามวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

อ่านข่าวเพิ่มเติม : รางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ครั้งที่ 8 รางวัลชนะเลิศ 1 แสนเหรียญ

สถานีบริการเหมียวลี่ จัดชั้นฝึกอบรมการยื่นขอรับเงินรางวัลหลังสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภาพ/โดยสถานีบริการเหมียวลี่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

จางจินซุ่น ผู้อำนวยการสถานีบริการเหมียวลี่กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ความสำคัญกับการดูแลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างยิ่ง โดยทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จัดโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งไม่เพียแต่สามารถใช้ยื่นขอรับทุนเท่านั้น แต่ยังสามารถบ่มเพาะทักษะวิชาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการทำงานได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม : นักศึกษาชาวพม่าเดินทางเข้ารายงานตัวต่อสตม.เพื่อขอเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายนปีนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดัน “โครงการการมอบตัวสำหรับชาวต่างชาติกรณีพำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนด” สำหรับพี่น้องชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนดเดินทางเข้ามอบตัวด้วยตนเอง จะไม่กักขัง โทษปรับระวางต่ำสุด 2,000 เหรียญไต้หวัน และไม่ติดแบล็คลิสต์ หลังสิ้นสุดโครงการจะมีการปรับค่าปรับจากเดิม 2,000 เหรียญไต้หวัน ถึง 10,000 เหรียญไต้หวัน เป็น 30,000 เหรียญไต้หวัน ถึง150,000 เหรียญไต้หวัน และมีการปรับระยะเวลาห้ามเดินทางเข้าไต้หวันจากเดิมสูงสุด 3 ปี เป็น สูงสุด 10 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมโทรสายด่วนให้คำปรึกษา 0800-024-881 คอยให้บริการหลายภาษาฟรี

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading