img
:::

โครงการฝึกอบรมทูตสันถวไมตรี 2.0 สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ก.พ.

โครงการฝึกอบรมทูตสันถวไมตรี 2.0 สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ภาพ/จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
โครงการฝึกอบรมทูตสันถวไมตรี 2.0 สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ภาพ/จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ตั้งแต่ปี 2019 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทูตสันถวไมตรีสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 โดยได้มีการฝึกอบรมบุตรธิดารุ่นที่ 2 ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้เป็นทูตสันถวไมตรีที่โดดเด่นหลายสิบคน และในปีนี้ “โครงการฝึกอบรมทูตสันถวไมตรี 2.0 สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2” เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ (วันอังคาร) ยินดีต้อนรับบุตรธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ที่อาศัยหรือเรียนหนังสือในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาอยู่ในเมืองไทเปและนิวไทเป สามารถลงทะเบียนได้

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : โครงการมอบตัวด้วยตนเองสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนด ถึงวันที่ 30 มิ.ย ปีนี้

ทูตสันถวไมตรีหลินเสี่ยวถิงชาวอินโดนีเซีย (ซ้าย) และเฉินจินหลินชาวเวียดนาม (ขวา) ภาพ/จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

จำนวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันมีมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวแทนด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันของไต้หวัน ตั้งแต่ปี 2019 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทูตสันถวไมตรีสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 โดยพวกเขานอกจากจะทำหน้าที่เป็นทูตสันถวไมตรีให้กับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แล้ว ยังได้ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมสวัสดิการสาธารณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่, ดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีแห่งมหาวิทยาลัยโลก ตลอดจนยังมีนักเรียนดีเด่นที่ผ่านการฝึกอบรมไปทำหน้าที่เป็นผู้จัดรายการวิทยุ แสดงให้เห็นถึง “ความแข็งแกร่งของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และความแข็งแกร่งใหม่ของบุตรธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2”

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : เทศกาลโคมไฟไต้หวัน 2023 การแสดงกว่า 53 รายการ จากรัฐบาล 12 เขต และพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

หลิวเต๋อเหยา (ขวา) เป็นบุตรธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ ขณะที่ เจิงกั๋วหยาง (ซ้าย) สนใจในการออกแบบโมเดลรถบัส DIY ภาพ/จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ในปี 2023 “โครงการฝึกอบรมทูตสันถวไมตรี 2.0 สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2” เพียงแค่ท่านมีสถานะเป็นบุตรธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ที่อาศัยหรือเรียนหนังสือในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาอยู่ในเมืองไทเปและนิวไทเป สามารถลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตหรือส่งไปรษณีย์เพื่อขอสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการพร้อมกันได้ โดยจัดเตรียมเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง (แบบฟอร์มลงทะเบียน ใบแสดงผลการเรียนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการเข้าเรียนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน หนังสือรับรองความสามารถทางภาษาหรือเอกสารประกอบเงื่อนไขการคัดเลือกตามลำดับความสำคัญ เป็นต้น) หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว บุตรธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 จำนวน 15 คนจะได้รับเลือกให้เริ่มการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 1 ปี

เอกสารการคัดเลือก : https://drive.google.com/file/d/1scBYcsAzu_1Srh7mmzlhJb9QnSUa9NQ_/view

แบบฟอร์มลงทะเบียน : https://drive.google.com/file/d/1mnApyOtLdNXqOtPYlH0s57cKRXvtCAiZ/view

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading