img
:::

ไม่หยุดเรียน! "e-เน็ตข้อมูลดิจิทัลสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่" จะให้ของขวัญแบบกลุ่มแก่คุณไม่หยุดเรียน! "e-เน็ตข้อมูลดิจิทัลสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่" จะให้ของขวัญแบบกลุ่มแก่คุณ

ไม่หยุดเรียน! "e-เน็ตข้อมูลดิจิทัลสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่" จะให้ของขวัญแบบกลุ่มแก่คุณ /ภาพจาก เครือข่ายข้อมูลดิจิทัลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่
ไม่หยุดเรียน! "e-เน็ตข้อมูลดิจิทัลสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่" จะให้ของขวัญแบบกลุ่มแก่คุณ /ภาพจาก เครือข่ายข้อมูลดิจิทัลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2021 " e-เน็ต ข้อมูลดิจิทัลสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่" (新住民數位資訊e網) ของกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมสมาชิก "e-เน็ตข้อมูลดิจิทัลสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่" สามารถเป็นผู้นำกลุ่มได้ และหากท่านสามารถเชิญเพื่อนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใน "e-เน็ตข้อมูลดิจิทัลสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่" มาลงทะเบียน พร้อมกรอก "รหัสแนะนำ" โฮสต์ผู้แนะนำจะได้รับของขวัญ สมาชิกแต่ละคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย โควตามีจำนวนจำกัด มอบจนกว่าของจะหมด

หากเชิญเพื่อนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใน "e-เน็ตข้อมูลดิจิทัลสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่" มาลงทะเบียน พร้อมกรอก "รหัสแนะนำ" โฮสต์ผู้แนะนำจะได้รับของขวัญ/ภาพจาก เครือข่ายข้อมูลดิจิทัลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

หากเชิญเพื่อนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใน "e-เน็ตข้อมูลดิจิทัลสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่" มาลงทะเบียน พร้อมกรอก "รหัสแนะนำ" โฮสต์ผู้แนะนำจะได้รับของขวัญ/ภาพจาก เครือข่ายข้อมูลดิจิทัลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม : โปรดระมัดระวังเมื่อออกไปข้างนอก! ถังเฟิงผลักดัน "ระบบ SMS" ใช้กับ MRT รถประจำทางและรถแท็กซี่

 • วิธีการทำกิจกรรม:

ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกใหม่ สมาชิกต้องกรอก "รหัสแนะนำ" → บัญชีสมาชิกของ "หัวหน้ากลุ่ม" คือ "รหัสแนะนำ"

 1. "หัวหน้ากลุ่ม" หากประสบความสำเร็จในการแนะนำผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้เข้าร่วมการเป็นสมาชิก 3 คน→ ได้รับบัตรกำนัล 100 หยวน + ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย 3 รายการ
 2. "หัวหน้ากลุ่ม" หากประสบความสำเร็จในการแนะนำผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้เข้าร่วมการเป็นสมาชิก 10 คน→ ได้รับบัตรกำนัล 400 หยวน + ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย 10 รายการ

หมายเหตุ: ของรางวัลมีจำนวนจำกัด และผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วไม่สามารถรับรางวัลซ้ำได้

[ของขวัญรหัสแนะนำ]

หาก "หัวหน้ากลุ่ม" แนะนำ 3 คนขึ้นไปให้เข้าร่วมได้สำเร็จ จะได้รับคูปองของขวัญ 7-11อีก 100 หยวน โดยจะสุ่มจับสำหรับ 50 คนเท่านั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ระวัง! การตรวจคัดกรองติดลบ "ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการติดเชื้อ" ผู้ที่มีอาการน่าสงสัยจะ "ถูกห้ามใช้บริการขนส่งสาธารณะ"

 • วิธีการทำกิจกรรม:
 1. กิจกรรมนี้จะใช้อีเมลในการแจ้งข้อมูลแก่หัวหน้าทีมผู้ที่ได้รับรางวัล และส่งของขวัญกิจกรรมไปยังที่อยู่เดียว สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมควรตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง พร้อมยืนยันว่ากรอกอีเมลถูกต้องหรือไม่ หากกล่องอีเมลที่กรอกไม่ครบถ้วนทำให้ไม่สามารถแจ้งข้อมูลกับเจ้าตัวได้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลโดยอัตโนมัติและจะไม่มีการออกรางวัลเพิ่มเติม
 2. ในขณะที่ลงทะเบียน ต้องกรอกรหัสแนะนำกิจกรรม และจะไม่มีการอนุญาตให้แก้ไข้หรือเพิ่มในภายหลัง
 3. เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณเอง คุณต้องยืนยันความถูกต้องของข้อมูลรหัสที่แนะนำเมื่อกรอก
 4. ในระหว่างกิจกรรม ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเป้าหมายของกิจกรรมและอยู่จนจบกลุ่ม จะถูกกำหนดตามบันทึกของระบบ เพื่อกำหนดเวลาการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายของสมาชิกกลุ่ม

[วิธีที่ 1] "หัวหน้ากลุ่ม" หากประสบความสำเร็จในการแนะนำผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้เข้าร่วมการเป็นสมาชิก 3 คน รางวัลกิจกรรมจะจำกัดเฉพาะ 100 กลุ่มแรกเท่านั้น

[วิธีที่ 2] "หัวหน้ากลุ่ม" หากประสบความสำเร็จในการแนะนำผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้เข้าร่วมการเป็นสมาชิก 10 คน รางวัลกิจกรรมจะจำกัดเฉพาะ 50 กลุ่มแรกเท่านั้น

[ของขวัญเพิ่มเติม] หากในกลุ่มมีมากกว่า 3 คน จะสุ่มจับฉลาก 50 คน

 1. รางวัลกิจกรรมจะประกาศภายใน 20 วัน หลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลง และรายชื่อผู้ชนะจะได้รับการประกาศใน " e-เน็ต ข้อมูลดิจิทัลสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่"
 2. ผู้รับรางวัลจากงานนี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้ขอนอกเหนือจากรายการที่กำหนดหรือแลกเปลี่ยนของรางวัล ไม่ว่าจะเป็นการขอเปลี่ยนเป็นบัตรกำนัลหรือเงินสด
 3. ผู้เข้าร่วมควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่กรอกหรือส่งมานั้นเป็นความจริงและถูกต้อง ทั้งไม่มีการแอบอ้างนำข้อมูลของบุคคลที่สามมาใช้ในทางที่ผิดโดยฉ้อฉล หากกรมตรวจคนเข้าเมืองพบกรณีเกิดเหตุไม่จริงหรือไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ยกเลิกคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมได้ทันที ในกรณีนี้จะไม่สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้  อีกทั้งไม่สามารถขอเปลี่ยนข้อมูลได้  หากเกิดความเสียหายต่อกรมตรวจคนเข้าเมืองหรือบุคคลที่สามอื่นๆ  ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งหมด

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading