img
:::

ลูกหลานของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ดูการลงประชามติ พร้อมแบ่งปันวัฒนธรรมการลงคะแนนของประเทศบ้านเกิดของตนเอง

สถานีบริการเมืองไทเปกองพลกิจการเขตเหนือของกรมตรวจคนเข้าเมือง จัดกิจกรรมการศึกษาของครอบครัวสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งการลงประชามติ(ภาพจาก/สถานีบริการเมืองไทเป)
สถานีบริการเมืองไทเปกองพลกิจการเขตเหนือของกรมตรวจคนเข้าเมือง จัดกิจกรรมการศึกษาของครอบครัวสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งการลงประชามติ(ภาพจาก/สถานีบริการเมืองไทเป)
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้าใจระบบและขั้นตอนการเลือกตั้งของไต้หวัน ศูนย์บริการเมืองไทเป กองพลโยธาเขตเหนือของกรมตรวจคนเข้าเมือง เพิ่งร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเมืองไทเป เพื่ออธิบายการลงประชามติในปีนี้แก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ผ่านวิดีโอออนไลน์ ขณะเดียวกัน ยังเรียกร้องให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ไม่ซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งที่ไม่รู้จัก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม:  ยึดผลิตภัณฑ์เนื้อโรคไข้หวัดหมูแอฟริกันครั้งแรกในไต้หวัน สถานีบริการเมืองนิวไทเป กรมตรวจคนเข้าเมือง ยังคงเสริมมาตรการป้องกันต่อไป

หลินเต๋อเหยา ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่สองกล่าวว่า มีสี่ทางเลือกสำหรับการลงประชามติครั้งเดียว และแสตมป์การเลือกตั้งที่ออกโดยการเลือกตั้งจะถูกใช้เพื่อประทับตรา(ภาพจาก/สถานีบริการเมืองไทเป)

หลินเต๋อเหยา ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่สองกล่าวว่า มีสี่ทางเลือกสำหรับการลงประชามติครั้งเดียว และแสตมป์การเลือกตั้งที่ออกโดยการเลือกตั้งจะถูกใช้เพื่อประทับตรา(ภาพจาก/สถานีบริการเมืองไทเป)

ตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง การลงประชามติเดิมมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2021 แต่เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาด จึงทำให้เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 18 ธันวาคม 2021 นายจี้ไคเฉียน  (冀凱倩) หัวหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเมืองไทเปชี้ให้เห็นว่า ในปีนี้ได้มีการแก้ไขกฎหมายให้ผู้ที่อายุครบ 18 ปีมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เวลาในการลงประชามติคือ 8.00 น. ถึง 16.00 น. และผู้ถือสิทธิ์ในการออกเสียงต้องอยู่ในประเทศมาเกินหกเดือนแล้ว ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 (รวมวันนั้น) มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ ท่านต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ตราประทับ และหนังสือแจ้งการลงคะแนนมาในวันลงคะแนนด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม :หลังฉีดวัคซีน AZ โมเดอร์นา "ระวัง 5 เวลา" หากมี 2 อาการให้รีบพบแพทย์ทันที

บุคลากรพิเศษจากกรมตรวจคนเข้าเมือง อธิบายวิธีป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ต้องไม่ทิ้งเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้กินหรือหมดอายุลงในถังขยะในครัวของรถบรรทุกขยะ(ภาพจาก/สถานีบริการเมืองไทเป)

บุคลากรพิเศษจากกรมตรวจคนเข้าเมือง อธิบายวิธีป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ต้องไม่ทิ้งเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้กินหรือหมดอายุลงในถังขยะในครัวของรถบรรทุกขยะ(ภาพจาก/สถานีบริการเมืองไทเป)

เทอมนี้หลิวเต๋อเหยารุ่นที่สองของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่จะเรียนในปีที่สามของภาควิชาภาษาจีน อายุ 20 ปีกล่าวว่า เขาต้องมีส่วนร่วมในการลงประชามติในปีนี้ และนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้สัมผัสประชาธิปไตยของไต้หวัน หลิวเต๋อเหยาได้ยินจากแม่ของเขาว่า ในเวียดนามไม่มีการลงประชามติ อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาในเวียดนาม ประชาชนต้องมีส่วนร่วม มีชีวิตชีวาเหมือนปีใหม่ ผู้ชายควรสวมสูท และผู้หญิงควรสวมชุดประจำชาติเพื่อแสดงถึงความสนใจ นอกจากการสอนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และลูกๆ ให้รู้จักวิธีการลงประชามติด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายแล้ว หลินเต๋อเหยาและกรมตรวจคนเข้าเมืองยังได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับปัญหาล่าสุดของการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอีกด้วย

จีข่านเฉียน หัวหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเมืองไทเป อธิบายให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทราบผ่านวิดีโอออนไลน์ ถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการลงประชามติในอนาคต จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาลงคะแนน(ภาพจาก/สถานีบริการเมืองไทเป)

จีข่านเฉียน หัวหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเมืองไทเป อธิบายให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทราบผ่านวิดีโอออนไลน์ ถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการลงประชามติในอนาคต จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาลงคะแนน(ภาพจาก/สถานีบริการเมืองไทเป)

ซูฮุ่ยเหวิน (蘇慧雯) ผู้อำนวยการสถานีบริการเมืองไทเปของกรมตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่า หลักสูตรการศึกษาของครอบครัวนี้จะส่งเสริม "สามข้อ" ในการป้องกันและปิดกั้นโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันผ่านกิจกรรมการให้รางวัลและคำถาม ถาม-ตอบ ในระหว่างการเยือน ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ต้องไม่เทเนื้อที่ยังไม่ได้กินหรือหมดอายุลงในถังขยะในครัวของรถบรรทุกขยะ (เพื่อหลีกเลี่ยงเนื้อที่ปนเปื้อนไวรัสเข้าสู่ฟาร์มหมูพร้อมกับขยะในครัว) ควรทิ้งที่รถบรรทุกขยะทั่วไป เพื่อนำไปทำลาย! หากคุณพบผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา คุณสามารถรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและตรวจสอบสภาการเกษตรหรือกรมคุ้มครองสัตว์ได้

หมายเหตุ: ของการลงประชามติระดับชาติกรณีที่ 17 คือ "คุณเห็นด้วยกับธุรกิจเปิดเครื่องนิวเคลียร์ครั้งที่สี่ที่ส่งต่อโทรเลขหรือไม่?" อีกทั้งกรณีที่ 18 คือ "คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่ารัฐบาลควรห้ามการนำเข้าเนื้อสุกร เครื่องใน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีตัวรับ แรคโทพามีนเบตาอย่างสมบูรณ์” กรณีที่ 19 คือ “คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าภายในครึ่งปีหลังจากประกาศประชามติ หากมีการเลือกตั้งระดับชาติในช่วงเวลานั้น ประชามติจะมีขึ้นในวันเดียวกับการเลือกตั้งหากเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายประชามติ?" และข้อความหลักของข้อความที่ 20 คือ "คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าสถานีรับก๊าซธรรมชาติแห่งที่สามของ CNPC จะย้ายออกจากชายฝั่งและน่านน้ำของต้าถ่านจ่าวเจียวเมืองเถาหยวน"

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

:::
ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading