img
:::

มท.ไต้หวันรณรงค์ไม่นำหรือส่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดมายังไต้หวัน

มท.ไต้หวันรณรงค์ไม่นำหรือส่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดมายังไต้หวัน
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน ระบุว่า เพื่อป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่ให้ลุกลามเข้ามาในไต้หวัน ในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะดำเนินการตรวจสอบพัสดุและสัมภาระที่มาจากต่างประเทศ พร้อมทั้งเข้าตรวจร้านค้าต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เมื่อพบหลักฐานการกระทำผิดกฎหมายจะส่งเรื่องไปยังศาลอัยการให้สอบสวนตามระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของสัตว์และพืช ตลอดจนลงโทษการลักลอบขนสินค้าเข้าเมือง โดยมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปีและปรับสูงสุด 3 ล้านเหรียญไต้หวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: พนักงานทุกคนต้องทราบ! รง.เผย “ทำงานในช่วงตรุษจีนวันส่งท้ายปีเก่าถึง 3 วันแรก” ควรได้รับค่าจ้าง 2 เท่า

สกัดกั้นไม่ให้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรบุกรุกไต้หวัน ภาพจาก/คณะกรรมการการเกษตร

สกัดกั้นไม่ให้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรบุกรุกไต้หวัน ภาพจาก/คณะกรรมการการเกษตร

กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนกำลังใกล้เข้ามาถึงแล้ว หลายประเทศในเอเชียเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ส่วนในยุโรปและอเมริกาก็เริ่มมีการแพร่ระบาดเช่นกัน และในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมร้านขายสินค้าต่างประเทศกว่า 1,710 แห่ง เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมสุกรในท้องถิ่นไต้หวัน พร้อมสนับสนุนให้ร้านค้าต่าง ๆ งดใช้เนื้อสุกรที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และผู้โดยสารขาเข้าและขาออกในรูปแบบหลายภาษา รณรงค์ไม่ให้นำหรือส่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเนื้อสุกรจากประเทศไทย เวียดนาม จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ และพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้ามายังไต้หวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: วันหยุดตรุษจีน 31 ม.ค. ถึง 3 ก.พ.จะไม่มีการให้บริการฉีดวัคซีน กลับมาให้บริการอีกครั้ง 4 ก.พ.

กระทรวงมหาดไทยไต้หวันรณรงค์ไม่นำหรือส่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดมายังไต้หวัน ภาพจาก/กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน

กระทรวงมหาดไทยไต้หวันรณรงค์ไม่นำหรือส่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดมายังไต้หวัน ภาพจาก/กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน

กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำ ผู้ที่ละเมิดกฎนำผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสุกรเข้ามายังเขตพื้นที่ในไต้หวัน จะมีโทษปรับสูงสุด 1 ล้านเหรียญไต้หวัน หากเป็นผู้ที่ไม่มีใบถิ่นที่อยู่จะถูกปรับ 200,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าไต้หวันไม่มีกำลังทรัพย์ชำระค่าปรับ จะถูกปฏิเสธในการเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน หากผู้ใดฝ่าฝืนกฎด้วยการสั่งซื้อเนื้อสุกรจากต่างประเทศ และจัดส่งผ่านพัสดุไปรษณีย์มายังไต้หวัน จะมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเหรียญไต้หวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading