img
:::

ทุกเมืองทั่วไต้หวัน ได้ดำเนินการตามนโยบายจำกัดการใช้พลาสติกโดยถ้วนหน้าแล้ว

ปัจจุบัน เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวัน ได้ดำเนินการตามนโยบายจำกัดการใช้พลาสติกโดยถ้วนหน้าแล้ว   ภาพ/จากคลังภาพ Pixabay
ปัจจุบัน เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวัน ได้ดำเนินการตามนโยบายจำกัดการใช้พลาสติกโดยถ้วนหน้าแล้ว ภาพ/จากคลังภาพ Pixabay
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง : จารุวรรณ สุทธิธนกูล (朱芝瑜)

ปัจจุบัน เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวัน ได้ดำเนินการตามนโยบายจำกัดการใช้พลาสติก ของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ที่ประกาศในเดือนเมษายน ปี 2022  เรื่อง ห้ามไม่ให้ร้านขายเครื่องดื่มใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยเมืองไทเปได้เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2022 ตามมาด้วยเมืองนิวไทเป ที่มีการเริ่มในเดือนพฤษภาคมปีนี้

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติจะต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,200 ถึง 6,000 เหรียญไต้หวัน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการขยะและของเสีย ภาพ/จากคลังภาพ Pixabay

อ่านข่าวเพิ่มเติม:กต.ไต้หวันเปิดตัววิดีทัศน์ “แด่ความเสมอภาค” แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN

ปัจจุบัน เมืองและเทศมณฑลทั่วไต้หวัน ได้ดำเนินการตามนโยบายจำกัดการใช้พลาสติกโดยถ้วนหน้าแล้ว ไทเป เริ่มเดือนธันวาคม 2022  นิวไทเป เริ่มเดือนพฤษภาคมปีนี้ เถาหยวนและเกาสง ก็เริ่มมีการบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ไถหนานและไถจงเริ่มแล้วเมื่อตุลาคมนี้ โดยมีการประเมินว่าการดำเนินการในครั้งนี้ จะสามารถลดจำนวนแก้วพลาสติกได้ถึง 106 ล้านแก้วต่อปีเลยทีเดียว

สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ก่อนเริ่มดำเนินการ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายจำกัดการใช้พลาสติก และเตือนผู้ประกอบการให้ตรวจสอบคลังสินค้า จัดการกับแก้วพลาสติกที่คงเหลืออยู่ในคลัง และจัดเตรียมแก้วเครื่องดื่มที่ตรงตามระเบียบที่กฎหมายกำหนดไว้ล่วงหน้า ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติจะต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,200 ถึง 6,000 เหรียญไต้หวัน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการขยะและของเสีย

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading