img
:::

ระวัง! ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นหนึ่งในการประกันการจ้างงานภาคบังคับ เตือนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้ใส่ใจในสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำเป็นต้องทำประกันการจ้างงาน ภาพจาก/คลังภาพ Shutterstock
ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำเป็นต้องทำประกันการจ้างงาน ภาพจาก/คลังภาพ Shutterstock
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ตามรายงานข่าวของ “4-Way Voice” ประชากรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันเพิ่มขึ้นทุกปี สิทธิแรงงานและผลประโยชน์ของพวกเขาควรได้รับการคุ้มครอง เมื่อแรงงานจำเป็นต้องลาออกจากงานโดยไม่สมัครใจหรือต้องอยู่ดูแลบุตรโดยไม่ได้รับค่าจ้าง การประกันการจ้างงานจะต้องให้หลักประกันในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานระยะเวลาหนึ่งของการว่างงานและการอยู่ดูแลบุตรโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือพนักงานชั่วคราวก็ตาม นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายประกันการจ้างงาน (就業保險法) โดยมีการยื่นสมัครประกันการจ้างงานแก่พนักงานของตน พนักงานในที่นี้ยังรวมถึงผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ปัจจุบันในเมืองไทเปมีจุดบริการฉีดวัคซีน 10 แห่ง ไว้คอยให้บริการสำหรับประชาชนในกรณีฉุกเฉินหรือแบบ Walk In

นายจ้างต้องทำประกันการจ้างงานสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ถูกกฎหมาย ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

นายจ้างต้องทำประกันการจ้างงานสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ถูกกฎหมาย ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

ตาม “กฎหมายประกันการจ้างงาน” พนักงานที่มีสัญชาติไต้หวันอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและอายุไม่เกิน 65 ปี ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์การประกันแรงงานในวัยชราหรือสวัสดิการดูแลคนชรา และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (หมายถึงชาวต่างชาติที่แต่งงานและได้รับอนุญาตให้พำนักและทำงานในไต้หวัน, ผู้ที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่, ฮ่องกง, มาเก๊า) ที่ทำงานในไต้หวันอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ไม่ได้รับการประกันแรงงาน ล้วนเป็นผู้ที่อยู่ในการประกันการจ้างงานภาคบังคับ ในช่วงของการจ้างงาน นายจ้างหรือบริษัทควรยื่นคำร้องสมัครประกันการจ้างงานให้แก่พนักงานด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเหมียวลี่ จะจัด “โครงการฝึกอบรมล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” รวม 5 วัน รีบสมัครด่วนเลย

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นหนึ่งในการประกันการจ้างงานภาคบังคับ เตือนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้ใส่ใจในสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นหนึ่งในการประกันการจ้างงานภาคบังคับ เตือนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้ใส่ใจในสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

นอกจากนี้ สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่สถานภาพสมรสสิ้นสุดลง เนื่องจากการหย่าร้างหรือคู่สมรสเสียชีวิต หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดใน “พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง” (入出國及移民法) “พระราชบัญญัติว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ไต้หวันและพื้นที่จีนแผ่นดินใหญ่” (臺灣地區與大陸地區人民關係條例) และ “พระราชบัญญัติว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ฮ่องกงและมาเก๊า” (香港澳門關係條例) หากคู่สมรสเสียชีวิต, ถูกคู่สมรสทารุณกรรมทางร่างกายหรือจิตใจ, ได้รับการเลี้ยงดูเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหลังการหย่าร้างที่มีทะเบียนบ้านในไต้หวันพร้อมได้รับคำสั่งคุ้มครองที่ออกโดยศาล ฯลฯ ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้างต้นที่กล่าวมา อีกทั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยตามกฎหมายยังคงมีสิทธิได้รับประกันการจ้างงานอยู่

กระทรวงแรงงานชี้ ขอบเขตการประกันการจ้างงานไม่จำกัดเฉพาะสถาบันที่จดทะเบียนธุรกิจเท่านั้น ตาม “กฎหมายภาษีธุรกิจ” (營業稅法) หรือกฎหมายอื่น ๆ เช่น โฮมสเตย์ โรงเรียนกวดวิชา ผู้ดูแลอาคารอพาร์ตเมนต์ ฯลฯ ถือว่าเป็นสถาบันที่อยู่ในการบังคับให้ยื่นสมัครประกันการจ้างงานเช่นกัน เพื่อคุ้มครองสิทธิการประกันภัยของตนเอง เตือนพนักงานว่า ตอนได้งานอย่าลืมสังเกตด้วยว่านายจ้างได้ยื่นสมัครประกันการจ้างงานในวันที่เริ่มทำงานหรือไม่

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading