img
:::
ข่าวทั้งหมด

ข้อตกลงทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าของกลุ่มชนพื้นเมืองฉบับแรก กลุ่มชนพื้นเมืองจะส่งหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วม

นักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาไท่อู่ เมืองผิงตง ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาของกลุ่มชนพื้นเมือง ภาพจาก/สภาบริหาร
นักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาไท่อู่ เมืองผิงตง ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาของกลุ่มชนพื้นเมือง ภาพจาก/สภาบริหาร
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

ตามรายงานข่าวของ “Taiwan Today” คณะกรรมการกิจการชนพื้นเมือง (Council of Indigenous Peoples, CIP) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ประกาศให้การสนับสนุน “ข้อตกลงทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าของกลุ่มชนพื้นเมือง” (Indigenous Peoples Economic and Trade Cooperation Arrangement, IPETCA) ที่เสนอโดยนิวซีแลนด์ พร้อมนี้ ทางหน่วยงาน CIP ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนไต้หวันในการส่งหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) เพื่อร่วมเป็นเขตเศรษฐกิจที่ริเริ่มจัดตั้งกลไกความตกลงฉบับนี้ ร่วมกับนิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและแคนาดา ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของกลุ่มชนพื้นเมืองต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม: สตม.ร่วมกับรัฐบาลเมืองไถหนานมอบบัตรกำนัลสนับสนุนชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินเข้ารับการฉัดวัคซีนโดยเร็ว

คณะกรรมการกิจการชนพื้นเมืองแถลงการณ์ว่า ความตกลงทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าของกลุ่มชนพื้นเมือง เป็นความตกลงระหว่างประเทศแบบพหุภาคีที่มุ่งเน้นไปที่ประเด็นว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจและการค้าของกลุ่มชนพื้นเมือง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในเวทีนานาชาติที่หยิบยกประเด็นที่เกี่ยวกับกลุ่มชนพื้นเมืองมาร่วมเจรจา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม รวมไปถึงการเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มชนพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ชาวเมารี ชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

ชาวเมารี ชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

อ่านข่าวเพิ่มเติม: สตม.เจียอี้รณรงค์ให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมรณรงค์สั่งไม่ให้ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางออนไลน์จากต่างประเทศส่งมายังไต้หวัน

นาย Icyang Parod ประธานคณะกรรมการกิจการชนพื้นเมืองไต้หวัน ชี้แจงว่า คณะกรรมการกิจการชนพื้นเมืองจะเร่งประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งตอบรับการเข้าร่วม IPETCA และส่งหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ในการเข้าร่วมของไต้หวันถึงหน่วยงานรัฐบาลของนิวซีแลนด์ โดย IPETCA จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการหลังจากที่ 4 เขตเศรษฐกิจผู้ริเริ่ม ซึ่งประกอบด้วย ไต้หวัน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและแคนาดา ยื่นส่งหนังสือแสดงเจตจำนงเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นจะเริ่มดำเนินภารกิจความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าของกลุ่มชนพื้นเมืองโดยทันที

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading