img
:::

MOE จัดโครงการฝึกงานที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

บุตรธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 เข้าฝึกงานที่บริษัทในไต้หวัน ภาพ/โดยกระทรวงศึกษาธิการ
บุตรธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 เข้าฝึกงานที่บริษัทในไต้หวัน ภาพ/โดยกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

ตั้งแต่ปี 2016 สำนักงานการศึกษาแห่งชาติ (Education Administration, MOE) กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริม “โครงการฝึกงานในต่างประเทศสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” เพื่อให้บุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวัฒนธรรมประเทศบ้านเกิดของผู้ปกครองผ่านประสบการณ์การทำงานในต่างแดน

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถรับบริการตรวจคัดกรองวัณโรคได้ฟรี

ถ่ายภาพรวม ภาพ/โดยกระทรวงศึกษาธิการ

จากข้อมูลของ MOE บุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาสามารถเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่าน “โครงการฝึกงานในต่างประเทศสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนได้ อาศัยโครงการนี้ สามารถให้บุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้าใจวัฒนธรรมประเทศบ้านเกิดของผู้ปกครอง และสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในที่ทำงานระหว่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบทางด้านภาษา ในอนาคตสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในการจ้างงานระหว่างประเทศ

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. ใช้ระบบขนส่งสาธารณะไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยก็ได้

MOE กล่าวว่า ผ่านโครงการฝึกงานในต่างประเทศสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ นอกเหนือจากการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาแม่และประสบการณ์เชิงปฏิบัติที่หลากหลายทางวัฒนธรรมของบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แล้ว ยังสามารถเสริมสร้างข้อได้เปรียบในการพัฒนาอาชีพในอนาคตของพวกเขา ทั้งนี้ยังหวังว่าลูก ๆ ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จะกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไต้หวันกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตด้วย

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading