img
:::

กระทรวงแรงงานประกาศ 5 มาตรการ “อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติเดินทางเข้าประเทศ” เตือนนายจ้างให้ช่วยแรงงานทำ “ประกันสุขภาพ”

ไต้หวันอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติเดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
ไต้หวันอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติเดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] สถานการณ์การแพร่ระบาดในไต้หวันเริ่มดีขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ศูนย์บัญชาการป้องกันโรคระบาดไต้หวัน เพิ่งได้มีการเซ็นอนุมัติอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติเดินทางเข้าไต้หวันได้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน คุณซวีหมิงชุน (許銘春) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จะแบ่งให้แรงงานข้ามชาติเดินทางเข้าประเทศเป็น 2 ระลอก และจะมีการจัดระบบสะสมคะแนน อีกทั้งดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้กักตัว 14 วัน พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจ PCR นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองต่อ “การเสริมสร้างมาตรการกักตัวเมื่อเดินทางเข้าประเทศและมาตรการการตรวจคัดกรอง” กระทรวงแรงงานประกาศมาตรการสำคัญ 5 ประการ หนึ่งในนั้นรวมถึง นายจ้างต้องช่วยแรงงานข้ามชาติทำประกันสุขภาพเชิงพาณิชย์ 500,000 ดอลลาร์ไต้หวัน เพื่อครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลหากแรงงานมีการติดเชื้อโควิด-19

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติในไต้หวัน FSC ระบุว่า "การโอนเงินข้ามพรมแดนในจำนวนไม่มาก" อยู่ภายใต้ "กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน"

กระทรวงแรงงานประกาศ 5 มาตรการสำคัญสำหรับ “แรงงานข้ามชาติเดินทางเข้าประเทศ” ภาพจาก/กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานประกาศ 5 มาตรการสำคัญสำหรับ “แรงงานข้ามชาติเดินทางเข้าประเทศ” ภาพจาก/กระทรวงแรงงาน

นอกจากการเสริมสร้างมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในต่างประเทศ โดยพิจารณาถึงระยะฟักตัวของโรคโควิด-19 อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน และลดภาระการรักษาพยาบาลภายในประเทศแล้ว กระทรวงแรงงานยังได้เสนอมาตรการตรวจคัดกรองและการกักตัวขณะเดินทางเข้าประเทศเพิ่มเติมอีก 5 ประการ ได้แก่ (1 ) จะอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติเดินทางเข้าประเทศเป็นระยะ ๆ (2) จะมีการจัดระบบสะสมคะแนน (3) กักตัว 14 วันและควรให้ความร่วมมือกับการตรวจ PCR (4) เสริมสร้างการจัดการด้านสุขภาพที่เป็นอิสระ (5) นายจ้างต้องช่วยแรงงานข้ามชาติทำประกันสุขภาพเชิงพาณิชย์ 500,000 ดอลลาร์ไต้หวัน เพื่อครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลหากแรงงานมีการติดเชื้อโควิด-19

อ่านข่าวเพิ่มเติม: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมกิจการเด็กและเยาวชนเมืองเจียอี้ ได้จัด "กิจกรรมการศึกษาด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติ" เสริมสร้าง "ความตระหนักด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน"

คุณซวีหมิงชุน (許銘春) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตือนนายจ้างให้ช่วยแรงงานข้ามชาติทำ “ประกันสุขภาพ”  ภาพจาก/การออกอากาศของสภานิติบัญญัติ

คุณซวีหมิงชุน (許銘春) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตือนนายจ้างให้ช่วยแรงงานข้ามชาติทำ “ประกันสุขภาพ”  ภาพจาก/การออกอากาศของสภานิติบัญญัติ

รมว.ซวีฯ ชี้ว่า ระลอกแรกอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติเดินทางเข้ามาก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 แรงงานข้ามชาติทุกคนจะต้องกักตัวในสถานที่ส่วนรวมทั้งหมด ส่วนระลอกที่สอง คือแรงงานที่เดินทางเข้าหลังจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นอกจากการกักจัวในสถานที่ส่วนรวมแล้ว แรงงานข้ามชาติยังสามารถไปกักตัวที่โรงแรมป้องกันการแพร่ระบาดได้ แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจะใช้ “ระบบสะสมคะแนน” เป็นเกณฑ์ตัดสินว่า จะให้ใครมีสิทธิ์เดินทางเข้าไต้หวันได้ก่อน ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทธุรกิจ และประเภทครอบครัว  หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการพิจารณาประเมินนั้น รวมถึงเรื่องแรงงานต่างชาติรายนั้นฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้วหรือยัง, เดินทางมาจากประเทศที่สถานการณ์การระบาดของโรคมากน้อยเพียงใด และความพร้อมในการจัดเตรียมห้องพักกักตัวของนายจ้างเป็นต้น หากสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการป้องกันโรคยิ่งดีเท่าไหร่ การสะสมคะแนนจะยิ่งสูง จะยิ่งมีโอกาสเดินทางเข้าไต้หวันได้ก่อน

กระทรวงแรงงานกำหนดให้บริษัทนายหน้าทำหน้าที่จัดการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

กระทรวงแรงงานกำหนดให้บริษัทนายหน้าทำหน้าที่จัดการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

นอกจากนี้ นายไช่เมิ่งเหลียง (蔡孟良) อธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวัน กล่าวว่า สถานที่กักตัวมีห้องพัก มีอาหารเครื่องดื่ม และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันไว้ให้ ดังนั้น เมื่อแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไม่จำเป็นต้องจ่ายธรรมเนียมในการกักตัวใด ๆ หากระหว่างที่เข้ารับการกักตัว 14 วัน นายจ้างไม่ได้จ่ายค่าจ้าง หลังครบกำหนดเวลาของการกักตัวแล้ว แรงงานต่างชาติสามารถยื่นขอเงินชดเชยจากกรมสังคมสงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวันได้ ส่วนอีก 7 วัน ที่เฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเอง นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่แรงงานต่างชาติตามกฎหมายด้วย

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading