img
:::

สตม.ไถตงเชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ “เข้ารับการฉีดวัคซีนและสกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” ไปพร้อมกัน

กองกำลังเฉพาะกิจเมืองไถตงจัดงาน “เดินสำรวจจือเปิ่น- ฝูหู่เซิงฟง Happy Year” ในพื้นที่นันทนาการป่าสงวนแห่งชาติจือเปิ่น ภาพจาก/กองกำลังเฉพาะกิจเมืองไถตง
กองกำลังเฉพาะกิจเมืองไถตงจัดงาน “เดินสำรวจจือเปิ่น- ฝูหู่เซิงฟง Happy Year” ในพื้นที่นันทนาการป่าสงวนแห่งชาติจือเปิ่น ภาพจาก/กองกำลังเฉพาะกิจเมืองไถตง

เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

กองกำลังเฉพาะกิจเมืองไถตง กองพลกิจการพื้นที่เขตภาคใต้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกับสำนักงานจัดการป่าไม้ไถตง สำนักป่าไม้ คณะกรรมการการเกษตร สภาบริหาร (Forestry Bureau Taitung Forest District Office) จัดงาน “เดินสำรวจจือเปิ่น- ฝูหู่เซิงฟง Happy Year” ในพื้นที่นันทนาการป่าสงวนแห่งชาติจือเปิ่น (Jhihben National Forest Recreation Area) โดยมีการจัดกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลและแจกจ่ายใบปลิวโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าอันมีค่า สกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และเรียกร้องให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันอย่างผิดกฎหมายเข้ารับการวัคซีนโดยเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ไทเปออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาใหม่ หากผู้ปกครองยังฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 โดสห้ามเข้าสถานศึกษา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไถตงรณรงค์ให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันอย่างผิดกฎหมายเข้ารับการวัคซีนโดยเร็ว ภาพจาก/กองกำลังเฉพาะกิจเมืองไถตงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไถตงรณรงค์ให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันอย่างผิดกฎหมายเข้ารับการวัคซีนโดยเร็ว ภาพจาก/กองกำลังเฉพาะกิจเมืองไถตง

กองกำลังเฉพาะกิจเมืองไถตงและสำนักงานจัดการป่าไม้ไถตง แต่งตัวมาสคอต Mulas และ Litu หมีดำไต้หวัน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ และแรงงานต่างชาติให้ร่วมกันรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอันมีค่า หากพบเห็นการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าบนภูเขา กรุณาโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

อ่านข่าวเพิ่มเติม:สตม.หนันโถวสร้างความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่แรงงานต่างชาติ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไถตงเชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ “เข้ารับการฉีดวัคซีนและสกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างปลอดภัย” ภาพจาก/กองกำลังเฉพาะกิจเมืองไถตง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไถตงเชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ “เข้ารับการฉีดวัคซีนและสกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างปลอดภัย” ภาพจาก/กองกำลังเฉพาะกิจเมืองไถตง 

หวงจื้อหมิง (黃志明) หัวหน้ากองกำลังเฉพาะกิจเมืองไถตงกล่าวว่า เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและเพื่อป้องกันไม่ให้นำเข้าหรือส่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เข้ามายังไต้หวัน ตลอดจนรณรงค์ให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนในโครงการฉีดวัคซีนอย่างอุ่นใจที่ยังคงดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จึงขอเชิญชวนประชาชนช่วยส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เหล่านี้ไปยังผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติด้วย

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading