img
:::

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเถาหยวน เชิญชวนร้านค้าของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ร่วมกันสกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

หวงอิงกุ้ย (黃英貴) ผู้อำนวยการสถานีบริการเมืองเถาหยวน ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่ฟานเหม่ยซิ่ง (范美幸) (ซ้าย 3) ประธานสมาคม NPO Development Center Taoyuan และบุคคลอื่น ๆ ภาพจาก/สถานีบริการเมืองเถาหยวน
หวงอิงกุ้ย (黃英貴) ผู้อำนวยการสถานีบริการเมืองเถาหยวน ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่ฟานเหม่ยซิ่ง (范美幸) (ซ้าย 3) ประธานสมาคม NPO Development Center Taoyuan และบุคคลอื่น ๆ ภาพจาก/สถานีบริการเมืองเถาหยวน
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

สถานีบริการเมืองเถาหยวน กองพลกิจการพื้นที่เขตภาคเหนือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขับรถบริการเคลื่อนที่ไปยังสำนักงานทะเบียนบ้านเขตต้าซี เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและให้บริการรับยื่นคำร้องสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ตลอดจนเยี่ยมเยียนสมาคม NPO Development Center Taoyuan พร้อมขอร้องให้ทางสมาคมช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ห้ามส่งหรือนำเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อสุกรจากต่างประเทศมายังไต้หวัน และทางสมาคมยังได้ร่วมลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนร้านค้าของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่บริเวณรอบสถานีรถไฟเถาหยวน เชิญชวนร้านค้าต่าง ๆ ร่วมกันป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ผู้ติดเชื้อในประเทศส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน CECC จำแนก “4 อาการ” ที่พบบ่อยในผู้ติดเชื้อโอมิครอน

สถานีบริการตรวจคนเข้าเมืองเถาหยวนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนร้านอาหารไทย ภาพจาก/สถานีบริการเมืองเถาหยวน

สถานีบริการตรวจคนเข้าเมืองเถาหยวนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนร้านอาหารไทย ภาพจาก/สถานีบริการเมืองเถาหยวน

อาหลัน เจ้าของร้านอาหารไทย กล่าวว่า ทางร้านได้ใช้เนื้อสุกรที่ผ่านการรับรองของไต้หวันมาประกอบอาหาร นอกจากนี้ เธอยังได้บอกให้ลูกค้าพี่น้องประเทศเดียวกันว่าอย่าซื้อเนื้อสุกรจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาบนอินเทอร์เน็ต และห้ามขอให้ญาติหรือเพื่อนฝูงส่งเนื้อสุกรมายังไต้หวัน มิเช่นนั้นอาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตือนว่า หากมีการส่งหรือนำเข้าจะต้องรายงานต่อกรมควบคุมและกักกันโรคพืชและสัตว์ คณะกรรมการการเกษตรไต้หวันทันที หากคุณนำเข้าเนื้อสัตว์โดยฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ คุณอาจถูกจำคุกสูงสุด 7 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเหรียญไต้หวัน หากสถานการณ์รุนแรง คุณจะถูกเนรเทศออกนอกประเทศ หากคุณนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์แบบผิดกฎหมายเป็นครั้งแรก มีโทษปรับ 200,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนครั้งที่ 2 มีโทษปรับ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน นอกจากนี้ หากคุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนโปรดนำไปทิ้งลงในถังขยะทั่วไป ห้ามทิ้งลงในถังขยะเศษอาหารเด็ดขาด เพื่อร่วมกันปกป้องสุกรในไต้หวันไปพร้อม ๆ กัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: มท.ไต้หวันรณรงค์ไม่นำหรือส่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดมายังไต้หวัน

สถานีบริการตรวจคนเข้าเมืองเถาหยวนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนร้านอาหารเวียดนาม ภาพจาก/สถานีบริการเมืองเถาหยวน

สถานีบริการตรวจคนเข้าเมืองเถาหยวนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนร้านอาหารเวียดนาม ภาพจาก/สถานีบริการเมืองเถาหยวน

หวงอิงกุ้ย (黃英貴) ผู้อำนวยการสถานีบริการเมืองเถาหยวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า ทุกคนต้องปกป้องสุกรในไต้หวันร่วมกัน ทางสถานีบริการจะยังคงส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปยังผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติต่อเนื่อง วอนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติร่วมมือกับรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

:::
ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading