img
:::

“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 10” เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว! 

ผู้ชนะใน“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 9”  ภาพ/จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ผู้ชนะใน“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 9” ภาพ/จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง : จารุวรรณ สุทธิธนกูล (朱芝瑜)

“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 10” โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน  ขอเชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทุกท่าน มาร่วมแลกเปลี่ยนพหุวัฒนธรรม และทำความฝันของคุณให้เป็นจริงด้วยการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม:สตม.จัดโครงการสร้างฝันให้กับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ส่งซุปไก่ให้ผู้สูงอายุในชุมชน

“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 10” เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว ภาพ/จากเว็บไซต์新住民培力發展資訊網

"โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา" เข้าสู่ปีที่ 10 แล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการมา ได้ช่วยสานฝันให้กับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้สำเร็จแล้ว มากกว่า 500 คน เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ได้มีเวทีสำหรับสานฝันที่ไต้หวันให้เป็นจริง ต่อไป ในปีนี้จะมีการขยายสถานที่ดำเนินการไปยังต่างประเทศ ภายใต้คำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม และบันทึกกระบวนการสร้างฝันผ่านวิดีโอ เพื่อแบ่งปันฝันที่เป็นจริงของแต่ละสาขาอาชีพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม:โครงการสานฝันผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 9 จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 30 ชุด

ผู้ชนะใน“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 9” ภาพ/จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา” มีการแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผู้ประกอบการและการตลาด, กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาและศิลปะ, กลุ่มเทคโนโลยีมัลติมีเดียและดิจิทัล, กลุ่มบริการสวัสดิการสังคม, กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอเชิญชวนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้ รายชื่อผู้ชนะจะประกาศ ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ.2024 โดยกำหนดการสานฝันของผู้ชนะ จะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงสิงหาคม ปี ค.ศ.2024 สำหรับการจัดแสดงผลงาน และงานเลี้ยงน้ำชา คาดจะจัดในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ.2024

อ่านข่าวเพิ่มเติม: “เทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันนานาชาติเมืองไถจง” เริ่ม13 ตุลาคมนี้ !

ผู้ชนะใน“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 9” ภาพ/จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ด้วยวิธีการส่งเอกสาร หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียนออนไลน์ สามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้ที่ "ระบบลงทะเบียนออนไลน์"  สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนโดยการส่งเอกสาร กรุณากรอกใบสมัคร หนังสือยินยอม แผนโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งไปรษณีย์มาที่ ชั้น 5 เลขที่ 15 ถนนกวางโจว เขตจงเจิ้ง เมืองไทเป 100213 (แผนกธุรกรรมงานผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน) “กลุ่มกิจกรรมโครงการสานฝันผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 10”

ผู้ชนะใน“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 9” ภาพ/จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading