img
:::

เปิดตัวกลไกการประเมินภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เพื่อสืบทอดภาษาแม่และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่อไป

เปิดตัวกลไกการประเมินภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เพื่อสืบทอดภาษาแม่และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่อไป ภาพ/โดย教育部
เปิดตัวกลไกการประเมินภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เพื่อสืบทอดภาษาแม่และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่อไป ภาพ/โดย教育部

กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริม “กลไกการประเมินระดับภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” เพื่อใช้หลักสูตรภาษาประจำถิ่นของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยหวังว่าการติดตามความคืบหน้าการเรียนรู้ของบุตรธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จะสามารถสืบทอดภาษาแม่ของพวกเขาต่อไปได้ เสริมสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและรวมความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม : สตม.จัดค่ายสร้างสรรค์และปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ผอ.สตม.เข้าร่วมปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ๆ

กรมการศึกษาแห่งชาติและเด็กก่อนวัยเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า ผ่านการพัฒนา “กลไกการประเมินระดับภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ทำให้สามารถเข้าใจจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ของนักเรียน รับตัวบ่งชี้วัตถุประสงค์ของความสามารถทางภาษา และพื้นฐาน เพื่อการจัดชั้นเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน หากคุณมีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอยู่แล้ว เมื่อคุณเลือกเรียนหลักสูตรภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ คุณสามารถสมัครเพื่อประเมินระดับได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม : โปรแกรมการใช้งานระบบดิจิทัลสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดให้เรียนฟรี

เปิดตัวกลไกการประเมินภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เพื่อสืบทอดภาษาแม่และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่อไป ภาพ/โดย教育部

 

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading