img
:::

แรงงานข้ามชาติถูกบังคับให้ "แบ่งห้องพักและผลัดเปลี่ยน" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด หากฝ่าฝืนนายหน้าและหัวหน้าจะถูกปรับสูงสุด300,000 หยวน

แรงงานข้ามชาติเสริมสร้างมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ภาคบังคับ " แบ่งห้องพักและผลัดเปลี่ยน" รูปภาพ/โดยกระทรวงแรงงาน
แรงงานข้ามชาติเสริมสร้างมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ภาคบังคับ " แบ่งห้องพักและผลัดเปลี่ยน" รูปภาพ/โดยกระทรวงแรงงาน
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/จารุวรรณ โพธิ์ศรี (林婉婷)

ศูนย์บัญชาการแพร่ระบาดกลาง ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. เพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับแรงงานข้ามชาติและเพิ่มข้อบังคับบังคับ 4 ฉบับ รวมถึงภาคบังคับของพื้นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าว นายจ้าง ต่าง ๆ อยู่ร่วมกัน ฯลฯ หากฝ่าฝืน และไม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุง นายจ้างและนายหน้าจะถูกปรับสูงสุด 300,000 หยวนตามลำดับ และใบอนุญาตการจ้างงานอาจถูกเพิกถอนได้หากพฤติการณ์ร้ายแรง

อ่านข่าวเพิ่มเติม : การแจ้งเตือนระดับสามขยายเวลาถึงวันที่ 28 มิถุนายน ศูนย์บัญชาการ: ออกมาตรการสำคัญ 12 ประการ

หากฝ่าฝืน นายหน้าและหัวหน้าจะถูกปรับสูงสุด 300,00 หยวน รูปภาพ/โดยกระทรวงแรงงาน

หากฝ่าฝืน นายหน้าและหัวหน้าจะถูกปรับสูงสุด 300,00 หยวน รูปภาพ/โดยกระทรวงแรงงาน

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน Xu Mingchun กล่าวว่า เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์การติดเชื้อของฝูงชนในหอพักผู้อพยพของโรงงาน Miaoli Electronics และการเสริมความแข็งแกร่งของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับแรงงานข้ามชาติ แนวทางที่เกี่ยวข้อจึงได้รับการแก้ไข ข้อบังคับบังคับรวมถึงข้อกำหนดสำหรับนายจ้างในการจัดการโรงงาน พื้นที่ทำงานเดียวกัน สายการผลิตเดียวกัน ใช้ชีวิตด้วยกัน ห้องเดียวกัน ฯลฯ ห้ามรวมกลุ่มกัน ควรแบ่งห้องพักและ ผลัดเปลี่ยนเวลากันทำกิจกรรมเช่น ซักผ้า และการล้างต่างๆ และหากนายจ้างมอบหมายให้นายหน้าจัดหอพักสำหรับแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงานก็กำหนดให้ แรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้างต่างกันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ขยายเวลาการแจ้งเตือนระดับ 3! กระทรวงเศรษฐกิจออกคำสั่งใหม่ควบคุม "ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้า"

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังออกคำสั่งให้นายจ้างตรวจสุขภาพประจำวันและบันทึกรอยเท้าของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งเตรียมพื้นที่สำหรับกักกันที่เกี่ยวข้อง หากมีแรงงานตรวจคัดกรองPCRและมีผลเป็นบวก ; หากพบว่ามีการละเมิดกฎระเบียบบังคับข้างต้น ระยะเวลาการปรับปรุงจะใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ หากไม่เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลานายจ้างและหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจะถูกปรับ 60,000 ถึง 300,000 หยวนตามลำดับ หากพฤติการณ์ร้ายแรงจะเพิกถอนใบอนุญาตการจ้างงาน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading