img
:::
ข่าวทั่วไป

“กระแสมูเตลู” มาแรง ! ความรู้สึกไม่มั่นคง ทำให้ผู้คนหันมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยหวังให้เป็นกลไกใช้จัดการชีวิต

ภาพ/นำมาจาก Pixabay
ภาพ/นำมาจาก Pixabay

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ตามข้อมูลจาก “เดลินิวส์ออนไลน์” นำเสนอบทความ “การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเศรษฐกิจแห่งความไม่แน่นอน : ชีวิตทางศาสนาของตัวตนในกระแสเสรีนิยมใหม่ในสังคมไทยปัจจุบัน” โดย ณีรนุช แมลงภู่ ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเผยแพร่ใน วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1/2566  ทางผู้ศึกษาและจัดทำชุดข้อมูลได้สะท้อนขยายความปรากฏการณ์ “คนไทยหันมามูเตลูแบบเข้มข้น” เอาไว้ว่า จากปรากฏการณ์ที่ผู้คนจำนวนมากในสังคมไทยหันมาพึ่งพาเรื่องนี้โดยหวังให้ได้มาซึ่งความสำเร็จทางโลกนั้น แม้จะดูเป็นเรื่องสามัญในปัจจุบัน แต่ก็ได้มีนักวิชาการหลาย ๆ คนตั้งข้อสังเกตไว้ว่า กระแสมูเตลูฟีเวอร์ในคนไทยเกิดขึ้นพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ได้มีเพียงแค่การหันพึ่งพิงศาสนา เท่านั้น แต่ยัง มีลัทธิ-มีความเชื่อต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยมีฐานที่มาจากความเชื่อที่หลากหลายของผู้คนจนเกิดการบูรณาการความเชื่อ รวมถึงการที่สังคมได้ถูกทำให้เชื่อด้วย อย่างไรก็ตาม จากปรากฏการณ์นี้ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ก็ดูจะยิ่งแสดงถึงความเหินห่างระหว่างพุทธศาสนาในทางปฏิบัติกับพุทธศาสนาในพระไตรปิฎก มากขึ้น อันเนื่องจากการที่ เศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้ครอบงำสังคมอย่างเข้มข้นเพิ่มขึ้น พร้อม ๆ กับการเคลื่อนย้ายของประชากรและการขยายความเป็นเมือง โดยในความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้ศาสนาได้ถูกทำให้กลายเป็นสินค้าเพื่อบริโภคในเศรษฐกิจแบบตลาด ทำให้สัญลักษณ์ทางศาสนาถูกทำให้กลายเป็นสินค้า และยังส่งผลทำให้เกิดตลาดกับกลวิธีทางการตลาด เพื่อเพิ่มการบริโภคทางศาสนาอีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม: เทศกาลดนตรีและดอกไม้ไฟที่ทะเลสาบสุริยันจันทราประจำปีนี้ ซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงไปกลับ รับบัตรเข้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรมอะบอริจินฟอร์โมซานฟรี

ตามข้อมูลจาก “เดลินิวส์ออนไลน์” ในชุดข้อมูลดังกล่าวก็ยังได้ชี้ไว้ถึงความเชื่อมโยงของมิติทางเศรษฐกิจ กับมิติทางศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน โดยระบุว่าปรากฏการณ์ดังกล่าว ช่วยทำให้เห็นถึงประสบการณ์ของผู้คนที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับมโนทัศน์และกลไกเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ ที่การแข่งขันอย่างเสรีในตลาดเสรีนิยมจะมุ่งเน้นการเปลี่ยนทุนให้เป็นกำไรให้ได้มากที่สุดในเวลาที่น้อยที่สุด จนส่งผลทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกไม่มั่นคง ความไม่แน่นอน และมีความเปราะบางมากขึ้น จน มองการใช้ชีวิตประจำวันมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต จึงหันมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนมีความเชื่อ-เคารพนับถือ โดยที่หวังให้เป็นกลไกใช้จัดการชีวิต ปรากฏการณ์ที่ผู้คนพากันบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมาก เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกยอมรับให้เป็นกลไกสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยมีการมองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า ช่วยทำให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกได้ หรือช่วยลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนได้ เช่น เปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นความน่าจะเป็น หรือเปลี่ยนความเสี่ยงให้เป็นความไม่แน่นอนที่เป็นไปได้เชิงบวก

อ่านข่าวเพิ่มเติม:  เชิญพบกับ “สิรยาแดนมหัศจรรย์ ” ศูนย์บริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งชาติสิรยา เปิดตัว 15 แพ็กเกจทัวร์ !

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading