img
:::

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดัน “โครงการทุนช่วยเหลือการศึกษา” ศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในจินเหมินได้รับรางวัลกว่า 14 คน!

ศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในจินเหมิน ช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สอบใบอนุญาต ภาพ/จากสำนักข่าว Kinmen Daily News
ศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในจินเหมิน ช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สอบใบอนุญาต ภาพ/จากสำนักข่าว Kinmen Daily News
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง / ภูมิรพี แซ่ตั้ง

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ดำเนินชีวิตในไต้หวันไม่ง่ายเลย โดยเฉพาะการบริหารจัดการในครอบครัว การทำงาน และการเรียนรู้ ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคที่ท้าทาย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสนับสนุนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในการพัฒนาทักษะวิชาการ เข้าร่วมการทดสอบความสามารถในทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อขอรับใบอนุญาต เพื่อที่จะได้มีโอกาสในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โรงเรียนมัธยมจินเฉิง (金城國中) ในจินเหมินก็ได้ปฏิบัติตามมาตราการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ฝึกอบรมแม่ ๆ เพื่อเขียนคำร้องขอ “โครงการเงินช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและการฝึกทักษะสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และทายาทประจำปี 2020” โดยมีผู้ได้รับรางวัลเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 5000 ดอลลาร์ไต้หวันจำนวน 14 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: เทเปและนิวไทเป จะเปิดให้บริการภายในร้านอาหาร วันที่ 3 สิงหาคม แนวทางกฎหมายออกแล้ว หากมีละเมิด ปรับสูงสุด 15,000 หยวน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดัน “โครงการทุนช่วยเหลือการศึกษา” ภาพ/จากเว็บไซต์สำนักงานตรวจครเข้าเมืองสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดัน “โครงการทุนช่วยเหลือการศึกษา” ภาพ/จากเว็บไซต์สำนักงานตรวจครเข้าเมือง

ศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ โรงเรียนมัธยมจินเฉิงกล่าวว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพยายามเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการดูแลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในไต้หวัน โดยโครงการนี้นอกจากจะให้ทุนช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในการสอบใบอนุญาตแล้ว ยังประกอบไปด้วยเงินช่วยเหลือทายาทผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีความสามารถและมีความยากไร้ โดยสามารถเขียนคำร้องผ่านโรงเรียนระดับต่าง ๆ ศูนย์การเรียนรู้ก็ขอเชิญชวนให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งใช้ใบรับรองในด้านทักษะวิชาชีพนั้น ไปใช้ในการทำงานและศึกษาต่อ เพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ตนเอง และอนาคต

อ่านข่าวเพิ่มเติม: 1พันแลก5พัน! สิ้นเดือนกันยายน จะเปิดตัว "คูปอง 5 เท่า"

นย์การเรียนรู้สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในจินเหมิน ช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สอบใบอนุญาต ภาพ/จากศูนย์บริการสำหรับครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในจินเหมินนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในจินเหมิน ช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สอบใบอนุญาต ภาพ/จากศูนย์บริการสำหรับครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในจินเหมิน

นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ โรงเรียนมัธยมจินเฉิงก็จะคอยให้คำปรึกษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่สอบได้ใบอนุญาตในการเขียนคำร้องขอทุนสนับสนุน โดยเริ่มตั้งแต่การสมัครบัญชี กรอกข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงการตรวจสอบเอกสาร ช่วยเหลือมารดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหนการพิมพ์จดหมาย และสมัครให้เรียบร้อยตามขั้นตอน

ศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ โรงเรียนมัธยมจินเฉิง ก็ได้เตือนมายังผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ประสงค์จะเขียนคำร้องขอเงินสนับสนุนสำหรับการสอบใบอนุญาติ โดยใบอนุญาตที่ได้ต้องมีอายุ 3 ปี 1 คนสามารถเขียนคำร้องได้ 3 ครั้ง โดยจะเปิดรับสมัครทุกเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การเรียนรู้ในการช่วยเหลือและดำเนินการสมัคร

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading