img
:::

ครูและนักเรียนพัฒนา "ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ของไต้หวัน" บนออนไลน์ พร้อมสามารถตรวจสอบสถานีฉีดวัคซีนที่ใกล้ที่สุดได้

คณาจารย์และนักศึกษาพัฒนา "ข้อมูลโรคระบาดทางภูมิศาสตร์ของไต้หวัน" (แผนที่ภาพ)/ภาพจาก"ยูไนเต็ด เดลินิวส์"
คณาจารย์และนักศึกษาพัฒนา "ข้อมูลโรคระบาดทางภูมิศาสตร์ของไต้หวัน" (แผนที่ภาพ)/ภาพจาก"ยูไนเต็ด เดลินิวส์"
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

สถานการณ์การแพร่ระบาดในท้องถิ่นค่อยๆ ดีขึ้น เพื่อให้กลับสู่ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุด การเร่งฉีดวัคซีนเป็นเป้าหมายหลักในปัจจุบัน กลุ่มครูที่เรียนภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล ได้นำนักศึกษาใช้ข้อมูลสาธารณะที่รัฐบาลจัดให้ เพื่อสร้าง "ข้อมูลทางภูมิศาสตร์แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของไต้หวัน"  (台灣COVID-19疫情即時地理資訊) พร้อมจัดทำ "แผนที่สถานีฉีดวัคซีน" ที่ใกล้บ้านที่สุดให้ประชาชนทราบ ยังสามารถระบุแนวโน้มของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่จะก่อให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรง และการเสียชีวิตในผู้สูงอายุหลังการติดเชื้อได้ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม:  วัคซีนตามความสมัครใจ "แรงงานข้ามชาติก็ลงทะเบียนนัดได้" กระทรวงแรงงานจัดทำข้อมูลหลายภาษาอธิบายทีละขั้นตอน

"ข้อมูลโรคระบาดทางภูมิศาสตร์ของไต้หวัน" ให้บริการทางออนไลน์แล้ว/ภาพดึงจากเว็บไซต์

"ข้อมูลโรคระบาดทางภูมิศาสตร์ของไต้หวัน" ให้บริการทางออนไลน์แล้ว/ภาพดึงจากเว็บไซต์

"ข้อมูลทางภูมิศาสตร์แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของไต้หวัน" เป็นโครงการวิทยาศาสตร์โยธา โดยกลุ่มคนที่มีความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์  มานุษยวิทยา  สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ข้อมูล สารสนเทศศาสตร์และการออกแบบภาพ จะใช้เวลาว่าง เพื่อนำนักเรียนมัธยมต้น 2-3 คนมาทำ เมื่อเกิดโรคระบาดในพื้นที่ ครูและนักเรียนกลุ่มนี้ จะใช้ข้อมูลสาธารณะของรัฐบาล ในการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์ และใช้ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ปกป้องสุขภาพของชาวประมง! สถานีบริการเมืองเถาหยวนของกรมตรวจคนเข้าเมือง ส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดแก่ชาวประมง

ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานีฉีดวัคซีนที่ใกล้ที่สุดได้ /ภาพดึงจากเว็บไซต์

ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานีฉีดวัคซีนที่ใกล้ที่สุดได้ /ภาพดึงจากเว็บไซต์

นอกจากนี้ "แผนที่สถานีฉีดวัคซีน" (疫苗接種站地圖) ยังดึงมาจากข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ และอัปเดตเป็นประจำ บนแผนที่นี้ คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ให้บริการฉีดวัคซีนได้ เพียงแค่คุณป้อนที่อยู่ คุณก็สามารถทราบได้ว่า มีสถานีฉีดวัคซีนอยู่ใกล้สถานที่นั้นหรือไม่ และคุณจะเห็นชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อของสถานีฉีดวัคซีนนั้นๆได้ แผนที่นี้ จะซ้อนทับข้อมูลตำแหน่งของสถานีฉีดวัคซีน และข้อมูลความหนาแน่นของประชากรในระดับตำบล ทำความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายตัวของสถานีเพาะเชื้อ และความหนาแน่นของประชากรในสถานที่ต่างๆด้วย

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading