img
:::

“ชาวไทย” เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างอุ่นใจและร่วมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สตม.และสำนักงานแรงงานไทยประจำเมืองเกาสง ร่วมมือกันลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานแรงงานไทยประจำเมืองเกาสง ได้ร่วมมือกันลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ “มาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” และ “โครงการส่งเสริมการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 สำหรับชาวต่างชาติในไต้หวัน”  ภาพจาก/ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานแรงงานไทยประจำเมืองเกาสง ได้ร่วมมือกันลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ “มาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” และ “โครงการส่งเสริมการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 สำหรับชาวต่างชาติในไต้หวัน” ภาพจาก/ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] เพื่อป้องกันไม่ให้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรรุกรานเข้าประเทศของเรา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง กองพลกิจการพื้นที่เขตภาคใต้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานแรงงานไทยประจำเมืองเกาสง ได้ร่วมมือกันลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าต่าง ๆ ในเมืองเกาสง พร้อมขอให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง และนายหน้าคนกลางช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ “มาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” และ “โครงการส่งเสริมการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 สำหรับชาวต่างชาติในไต้หวัน” ให้ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในไต้หวันได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม: การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในไทย ผู้เข้าร่วมจะต้องฉีดวัคซีนครบ + ใบรับรองผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ ภายใน 3 วัน

เจ้าของร้านอาหารไทยบอกว่า ตนจะไม่ขายผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่นำเข้าอย่างผิดกฎหมาย และจะใช้หมูคุณภาพไต้หวันในการนำมาประกอบอาหารเท่านั้น ภาพจาก/ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง

เจ้าของร้านอาหารไทยบอกว่า ตนจะไม่ขายผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่นำเข้าอย่างผิดกฎหมาย และจะใช้หมูคุณภาพไต้หวันในการนำมาประกอบอาหารเท่านั้น ภาพจาก/ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง

ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสงและสำนักงานแรงงานไทยประจำเมืองเกาสง ได้ร่วมมือกันรณรงค์ไม่ให้แรงงานต่างชาติสั่งอาหารจากต่างประเทศหรือขอให้สมาชิกในครอบครัวส่งผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ผิดกฎหมายมายังไต้หวัน ในช่วงเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง

อ่านข่าวเพิ่มเติม: เพิ่มความครอบคลุมอัตราการฉีดวัคซีน สถานีรถไฟไทเปให้บริการฉีดวัคซีนต่อไปอีกจนถึงวันที่ 29 ธ.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดัน “โครงการส่งเสริมการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 สำหรับชาวต่างชาติในไต้หวัน” ภาพจาก/ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดัน “โครงการส่งเสริมการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 สำหรับชาวต่างชาติในไต้หวัน” ภาพจาก/ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง

เมื่อไม่กี่วันก่อน ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสงลงพื้นที่เยี่ยมร้านอาหารไทย เจ้าของร้านบอกว่า ตนจะไม่ขายผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่นำเข้าอย่างผิดกฎหมาย และจะใช้หมูคุณภาพไต้หวันในการนำมาประกอบอาหารเท่านั้น และนอกจากนี้ยังจะอาศัยร้านอาหารของตนเองในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้แรงงานต่างชาติชาวไทยได้รับรู้อีกด้วย

จ้าวจื้อเฉิง (趙志成) หัวหน้าทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง เตือนว่า เมื่อใกล้ถึงช่วงเทศกาลตรุษจีน ห้ามส่งพัสดุที่มีเนื้อสัตว์จากต่างประเทศมายังไต้หวัน และห้ามซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน หากมีการนำเข้าเนื้อสัตว์จากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน จะถูกพิพากษาจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเหรียญไต้หวัน ซึ่งถือว่าได้ไม่คุ้มเสียจริง ๆ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานแรงงานไทยประจำเมืองเกาสง ได้ร่วมมือกันลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ “มาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” และ “โครงการส่งเสริมการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 สำหรับชาวต่างชาติในไต้หวัน”  ภาพจาก/ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานแรงงานไทยประจำเมืองเกาสง ได้ร่วมมือกันลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ “มาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร” และ “โครงการส่งเสริมการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 สำหรับชาวต่างชาติในไต้หวัน”  ภาพจาก/ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง

นอกจากนี้ จ้าวจื้อเฉิง หัวหน้าทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง ยังได้รณรงค์ให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินกำหนดวีซ่า หนังสือเดินทางหมดอายุ และแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย เข้ารับการฉีดวัคซีนใน “โครงการส่งเสริมการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 สำหรับชาวต่างชาติในไต้หวัน” ซึ่งโครงการนี้มีการดำเนินการตามนโยบาย 4 ประการ “ไม่แจ้งข้อหา ไม่จับกุม ไม่เก็บค่าใช้จ่าย และไม่ติดแบล็คลิสต์”โดยจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค. ฉะนั้นชาวต่างชาติที่พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายรีบรักษาโอกาสเข้ารับการฉีดวัคซีนได้อย่างอุ่นใจ เพื่อปกป้องสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading