img
:::

เถาหยวนจัดชั้นการฝึกอบรมล่ามสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เริ่มให้ลงทะเบียนแล้ว

เถาหยวนจัดการรับสมัครและการฝึกอบรมล่ามสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ภาพ/โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เถาหยวนจัดการรับสมัครและการฝึกอบรมล่ามสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ภาพ/โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

การรับสมัครและการฝึกอบรมล่ามสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ สำหรับผู้ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ทะเบียนบ้านอยู่หรืออาศัยอยู่ในนครเถาหยวน สามารถพูดได้สองภาษา (มีความสามารถในการฟัง พูด อ่านและเขียนทั้งภาษาจีนและภาษาต่างชาติได้) โดยเปิดรับสมัครฟรี จำกัดเฉพาะภาษาอาเซียนเท่านั้น บุคคลที่พูดภาษาไทยและฟิลิปปินส์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีต้อนรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าร่วมขบวนการการให้บริการล่ามแปลภาษา เพื่อที่จะเพิ่มความช่วยเหลือไห้มากขึ้นแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : 1 มี.ค ยกเลิกให้ชุดตรวจ ATK แก่นักเดินทางที่เดินทางเข้าไต้หวันและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยัน

การรับสมัครและการฝึกอบรมล่ามสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ผู้จัดโดยกองสังคมสงเคราะห์นครเถาหยวน วันและเวลาการฝึอบรมจะเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 19 เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2023 ตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ณ อาคารการศึกษาแรงงานนครเถาหยวน ห้อง 401 (เลขที่ 650 ถนนหมินเซิง เขตเถาหยวน) หลักสูตรการฝึกอบรม อาทิ ล่ามและจรรยาบรรณล่ามคืออะไร กฏระเบียบเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง ขั้นตอนการเข้าถือสัญชาติไต้หวัน ความรุนแรงในครอบครัว หลักสูตรเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ ท่าทีและวิธีเกี่ยวกับการให้บริการล่ามแปลภาษา ทักษะและการฝึกซ้อมของงานล่าม ฯลฯ รวม 3 วัน 18 ชั่วโมง

การรับสมัครและการฝึกอบรมล่ามสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ประจำปี 2023 ภาพ/โดย Department of Social Welfare, Taoyuan

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : ลาตรวจครรภ์ไม่ถือเป็นการลาป่วย แรงงานต่างชาติมีสิทธิ์ลาคลอด ลาเลี้ยงบุตรหลังคลอดได้

วันเปิดรับสมัครระหว่างวันอังคารที่ 21 มีนาคม ถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2023 (จำกัด 25 อัตรา ทางกองจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทราบผ่านทางโทรศัพท์หรืออิเมล์ก่อนวันพุธที่ 12 เมษายน) หลังจากผ่านการฝึกอบรมและดำเนินการฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการมอบหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมล่ามแปลภาษาให้ ผู้ที่ผ่านทั้งการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ก็จะมีโอกาสได้เป็นล่ามของศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ โอกาสมีจำกัด ต้องรีบสมัครด่วน ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่เว็บไซต์สมัครhttps://reurl.cc/d70b2y หรือสอบถามโทร 03-3330025#17 นางสาวเฉิน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading