img
:::

สภาบริหารไต้หวัน ผ่านร่างกฎหมาย ผ่อนปรนระยะเวลาในการพำนักของชาวต่างชาติที่จะขอแปลงสัญชาติ

สภาบริหารไต้หวัน ผ่านร่างกฎหมาย ผ่อนปรนระยะเวลาในการพำนักของชาวต่างชาติที่จะขอแปลงสัญชาติ ภาพ/จากเฟซบุ๊ก中華民國行政院
สภาบริหารไต้หวัน ผ่านร่างกฎหมาย ผ่อนปรนระยะเวลาในการพำนักของชาวต่างชาติที่จะขอแปลงสัญชาติ ภาพ/จากเฟซบุ๊ก中華民國行政院
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง : จารุวรรณ สุทธิธนกูล (朱芝瑜)

เพื่ออำนวยความสะดวกในการแปลงสัญชาติให้กับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง สภาบริหารไต้หวัน ผ่านร่างแก้ไขบทบัญญัติบางประการของกฎหมายสัญชาติ ที่จัดทำโดยกระทรวงมหาดไทยไต้หวัน ซึ่งจะผ่อนปรนระยะเวลาในการพำนักของชาวต่างชาติที่จะขอแปลงสัญชาติเป็น 2 ปี โดยจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในบางกรณี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนไต้หวัน

กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน ชี้ว่า เพื่อตอบสนองต่อกฎหมายที่ปรับหลักเกณฑ์การบรรลุนิติภาวะของผู้เยาว์มาอยู่ที่อายุ 18 ปี ดังนั้น กฎหมายฉบับแก้ไข จึงเปลี่ยนบทบัญญัติจาก “ชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้แต่งงานและยังไม่บรรลุนิติภาวะ” มาเป็น “ชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้แต่งงานและอายุต่ำกว่า 18 ปี” นอกจากนี้ ข้อบังคับในปัจจุบัน ระบุเพียงว่าเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติ สามารถให้บิดาและมารดาบุญธรรมชาวไต้หวัน ยื่นขอแปลงสัญชาติแทนได้ เพื่อเพิ่มการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ให้กับผู้เยาว์ทุกคน กฎหมายฉบับแก้ไข จะเปลี่ยนบทบัญญัติ ให้หน่วยงานและองค์การสวัสดิการสังคมสามารถเป็นผู้ปกครอง และช่วยยื่นขอแปลงสัญชาติไต้หวัน ให้เด็กและเยาวชนได้เช่นกัน เพื่อให้เด็กเหล่านี้ ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาล และการศึกษาเล่าเรียนเท่าเทียมกับผู้อื่น

เพื่ออำนวยความสะดวกในการแปลงสัญชาติให้กับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง สภาบริหารไต้หวัน ผ่านร่างแก้ไขบทบัญญัติบางประการของกฎหมายสัญชาติ ภาพ/จากคลังภาพ Pixabay

อ่านข่าวเพิ่มเติม:เชฟต้น เดินทางเยือนไต้หวัน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “ไปพักที่ทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันสักคืน”

กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน ระบุว่า การผ่อนปรนระยะเวลาในการพำนักของชาวต่างชาติที่จะขอแปลงสัญชาติไต้หวัน ภายใต้ข้อกำหนดในการอยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมายในไต้หวันมากกว่า 183 วันในแต่ละปี จะได้รับการผ่อนปรนจากปัจจุบัน 3 ปีติดต่อกัน เหลือ 2 ปีติดต่อกัน หรือ อยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมายในไต้หวันติดต่อกันเกิน 5 ปี

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ต่อชาวต่างชาติ ที่ให้การสนับสนุนไต้หวันมายาวนาน ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล สวัสดิการสังคม การศึกษา ฯลฯ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชนบท ชาวต่างชาติ หรือบุคคลไร้สัญชาติ ที่มี "เกียรติคุณดีเด่น" จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 1,200 เหรียญไต้หวัน เมื่อยื่นขอแปลงสัญชาติ

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading