img
:::

7 ก.พ.มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 49 ราย! 2 รายเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศและ 47 รายเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

แถลงข่าวประจำวันของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC) ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC)
แถลงข่าวประจำวันของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC) ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC)
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC) ประกาศ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ว่า วันนี้มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันใหม่ 49 ราย แบ่งเป็น ผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ 47 ราย และผู้ติดเชื้อในประเทศ 2 ราย ในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

ศูนย์บัญชาการฯ กล่าวว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อในประเทศ 2 ราย แบ่งเป็น ชาย 1 รายและหญิง 1 ราย ซึ่งมีอายุระหว่าง 10 ถึง 20 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูเอกสารแนบในข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน

ศูนย์บัญชาการฯ กล่าวว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 47 ราย แบ่งเป็นชาย 28 รายและหญิง 19 ราย อายุระหว่าง 10 ถึง 70 ปี โดยเดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (18 ราย) มาเลเซีย (2 ราย) ฟิลิปปินส์ เวียดนาม แอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก (อย่างละ 1 ราย) และอีก 22 รายอยู่ระหว่างการสอบสวน วันที่เดินทางเข้ามาในไต้หวัน คือ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน (พ.ศ.2564) ถึง 6 กุมภาพันธ์ (พ.ศ.2565) รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูเอกสารแนบในข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ผู้ติดเชื้อในประเทศส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน CECC จำแนก “4 อาการ” ที่พบบ่อยในผู้ติดเชื้อโอมิครอน

7 ก.พ.มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 49 ราย! 2 รายเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศและ 47 รายเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC)

7 ก.พ.มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 49 ราย! 2 รายเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศและ 47 รายเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC)

จากสถิติของศูนย์บัญชาการฯ ขณะนี้ในประเทศมีผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมด 5,775,939 ราย (ไม่รวม 5,756,095 ราย) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมในไต้หวันจำนวน 19,192 ราย ประกอบด้วย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศจำนวน 3,936 ราย ผู้ติดเชื้อในประเทศมีจำนวน 15,202 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อจากกองเรือตุนมู่ (敦睦) 36 ราย ผู้ติดเชื้อบนเครื่องบิน 3 ราย ไม่ทราบสาเหตุอีก 1 ราย อยู่ในระหว่างการตรวจสอบแหล่งที่มาของการติดเชื้ออีก 14 ราย ยอดรวมหมายเลขว่างทั้งหมด 129 ราย ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั้งหมด 851 ราย แบ่งเป็น เสียชีวิตจากจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศ 838 ราย ได้แก่ ในเมืองนิวไทเป 413 ราย ในเมืองไทเป 322 ราย ในเมืองจีหลง 29 ราย ในเมืองเถาหยวน 27 ราย ในเขตจางฮั่ว 15 ราย ในเมืองซินจู๋ 13 ราย ในเมืองไถจง 5 ราย ในเมืองเหมียวลี่ 3 ราย ในเมืองอี๋หลานและฮัวเหลียน อย่างละ 2 ราย ซินจู๋ซิตี้ เมืองไถตง เมืองอวิ๋นหลิน เมืองไถหนาน เมืองหนานโถว เมืองผิงตง และเมืองเกาสง อย่างละ 1 ราย อีก 13 ราย เป็นผู้เสียชีวิตจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม: มท.ไต้หวันรณรงค์ไม่นำหรือส่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดมายังไต้หวัน

ศูนย์บัญชาการฯ เรียกร้องให้ประชาชนใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น สุขอนามัยของมือ มารยาทในการไอ และการสวมหน้ากากอนามัย พร้อมลดการเคลื่อนไหวกิจกรรมหรือการชุมนุมที่ไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการเข้าและออกในสถานที่แออัด หรือบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ อีกทั้งให้ความร่วมมืออย่างจริงจังกับมาตรการต่อต้านการแพร่ระบาดต่างๆ รวมไปถึงการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันของชุมชนอย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading