img
:::

รางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ครั้งที่ 8 รางวัลชนะเลิศ 1 แสนเหรียญ

รางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ครั้งที่ 8ภาพ/โดยรางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ครั้งที่ 8
รางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ครั้งที่ 8ภาพ/โดยรางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ครั้งที่ 8
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

การประกวด “รางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ครั้งที่ 8” เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคมถึง 5 มิถุนายน รางวัลที่ 1 เงินรางวัลสูงถึง 100,000 เหรียญไต้หวัน หวังว่าพี่น้องแรงงานต่างชาติและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันจะเขียนเรียงความเรื่องราวของตนเองส่งเข้ามาประกวดกันเยอะ ๆ  ให้ผลงานวรรณกรรมของไต้หวันถูกสร้างสรรค์ในมุมมองที่แตกต่าง

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไต้หวันมีโอกาสได้รับเงินอุดหนุน 5,000 เหรียญ

พิธีรับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติก่อนหน้านี้ ภาพ/โดยรางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ครั้งที่ 8

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัครในโครงการประกวดวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ได้แก่ แรงงานต่างชาติ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ และบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่อาศัยหรือเคยอาศัยอยู่ในไต้หวัน เพียงแค่ท่านเรียงความโดยใช้ภาษาเวียดนาม พม่า ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ความยาวประมาณ 3000 ตัวอักษร มากกว่าหรือน้อยกว่าเล็กน้อยไม่เป็นไร (แต่ต้องไม่เกิน 100 ตัวอักษร) ไม่จำกัดรูปแบบเรียงความ ส่งผลงานเข้ามาประกวดได้คนละ 1 ชิ้น สมัครและส่งผลงานออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/kZLsJDb1sLpnRVVu7 ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2023

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : สตม.เผิงหูจัดรถไฟบริการเคลื่อนที่ลงพื้นที่ห่วงใยพี่น้องแรงงานต่างชาติ

พิธีรับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติก่อนหน้านี้ ภาพ/โดยรางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ครั้งที่ 8

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด :

1.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดห้ามลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แอบอ้าง หรือกระทำสิ่งที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากมีการลอกเลียนแบบ ดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของผลงานจะถูกตัดสิทธิ์ ถูกเรียกคืนประกาศนียบัตร เรียกคืนรางวัลพร้อมเงินรางวัล และจะต้องรับผิดทางกฎหมายทั้งหมด

2.ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะต้องเก็บร่างต้นฉบับไว้เอง เนื่องจากทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนต้นฉบับให้ทุกกรณี โดยแต่ละคนมีสิทธิ์ส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้น

3.หากผลงานที่เข้าร่วมประกวดไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเว้นว่างรางวัลไว้

4.เจ้าของผลงานจะยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยอนุญาตให้ผู้จัดงานมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมีอำนาจให้ผู้อื่นใช้สิทธิ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เพิ่มเติมแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ผลงาน

5.ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 20,000  เหรียญไต้หวันขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายล่วงหน้าตามกฎหมายภาษีอากร

6.ทางผู้จัดจะรวบรวมผลงานที่เข้ารอบจัดทำเป็นรูปเล่มและมอบให้ผู้ส่งผลงานคนละ 2 เล่ม

7.หลังจากคณะกรรมการตัดสินผลงานเสร็จสิ้น ทางผู้จัดจะแจ้งวันและสถานที่จัดพิธีมอบรางวัลให้ทราบอีกครั้ง

8.ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกท่านถือว่ารับทราบและเห็นด้วยกับเงื่อนไขและกติกาในการจัดงานครั้งนี้ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

เกณฑ์การให้รางวัล  
| รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล : เงินรางวัล 100,000 เหรียญไต้หวัน และถ้วยเกียรติคุณ, งานนี้จะถูกนำไปรวมอยู่ในโครงการพัฒนาสคริปต์ “Greener Grass Production”
| รางวัลกรรมการ 1 รางวัล : เงินรางวัล 80,000 เหรียญไต้หวันและถ้วยเกียรติคุณ
| รางวัลดีเด่น 3 รางวัล : เงินรางวัล 20,000 เหรียญไต้หวันและถ้วยเกียรติคุณ
| รางวัลกรรมการสำหรับเยาวชน 3 รางวัล : เงินรางวัล 20,000 เหรียญไต้หวันและถ้วยเกียรติคุณ
| รวมเงินรางวัล : ทั้งหมด 300,000 เหรียญไต้หวัน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Hebe 請問印度人可以參加移工文學獎參賽嗎?

回覆
372天前

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading