img
:::

พบผู้ป่วยรายใหม่ 25 รายในวันที่ 30 กรกฎาคม! 21 กรณีท้องถิ่น 21 ราย "เข้ามาจากต่างประเทศ4 ราย โดยมาจาก อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และฟิลิปปินส์"

Chen Shizhong ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการโรคระบาดกลาง  รูปภาพ/โดย สำนักงานควบคุมโรค
Chen Shizhong ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการโรคระบาดกลาง รูปภาพ/โดย สำนักงานควบคุมโรค
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/จารุวรรณ โพธิ์ศรี (林婉婷)

ศูนย์บัญชาการแพร่ระบาดกลางประกาศในวันนี้ (30) ว่ามีผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 รายใหม่ในประเทศ 25 ราย กรณีท้องถิ่น 21 ราย  และเข้ามาจากต่างประเทศ 4 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ในบรรดาผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน

 พบผู้ป่วยรายใหม่ 25 รายในวันที่ 30 กรกฎาคม! 21  กรณีท้องถิ่น 21 ราย "เข้ามาจากต่างประเทศ4 ราย โดยมาจาก  อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และฟิลิปปินส์"

พบผู้ป่วยรายใหม่ 25 รายในวันที่ 30 กรกฎาคม! 21

กรณีท้องถิ่น 21 ราย "เข้ามาจากต่างประเทศ4 ราย โดยมาจาก

อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และฟิลิปปินส์"

ตามรายงานของศูนย์บัญชาการ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ 21 ราย (8 รายเป็นบวกระหว่างการแยกบ้านหรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาหมดอายุ) เป็นชาย 14 รายและหญิง 7 ราย ซึ่งมีอายุระหว่าง 10 ถึง 80 ปี  วันที่เริ่มมีอาการคือระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคมถึง 28 กรกฎาคม การกระจายเคสในเจียอี้ใหญ่ที่สุด คือ 9 ราย รองลงมาคือเมืองไทเป 7 ราย เมืองนิวไทเป 4 ราย เมืองเกาสง 1 ราย  ; ทราบสาเหตุแล้ว 18 ราย ยังไม่ทราบสาเหตุ 2 ราย และกำลังตรวจสอบ 1 ราย

ศูนย์บัญชาการชี้ว่าผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันล่าสุดได้รับการปล่อยตัวจากการกักกัน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. ถึง 28 ก.ค. มีการประกาศผู้ติดเชื้อ 14,420 ราย ผู้ป่วย 12,817 รายได้รับการปล่อยตัวจากการกักกัน และจำนวนผู้ได้รับการปล่อยตัวจากการกักกันสูงถึง 88.9% ของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ฝ่าวิกฤติโรคระบาด สถาบันเศรษฐศาสตร์ไต้หวันคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 5.4% ในปี 2564

ศูนย์บัญชาการระบุว่ามีผู้ป่วยเข้ามาจากต่างประเทศ 4 รายในวันนี้ เคสที่ 15752 เป็นหญิงอเมริกันอายุ 20 ปี เธอเดินทางมาไต้หวันจากสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมและมีรายงานการทดสอบเชิงลบภายใน 3 วันก่อนเที่ยวบิน หลังจากเข้ามาไต้หวันได้ป้องกันการกักกันในโรงแรมและได้รับการยืนยันในวันนี้ ; กรณีนี้ไม่มีอาการขณะอยู่ในไต้หวันและไม่มีรายชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง

เคสที่ 15753 เป็นเด็กชายสัญชาติไต้หวันอายุต่ำกว่า 10 ปี เดินทางกลับไต้หวันจากสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม และมีรายงานผลการทดสอบเป็นลบภายใน 3 วันก่อนการเดินทาง หลังจากกักตัวที่สนามบิน ได้ไปศูนย์กักกันส่วนกลางเพื่อกักกัน ในวันเดียวกัน เขาก็มีอาการไอและมีเสมหะ การวินิจฉัยได้รับการยืนยันในวันนี้ ; มีรายชื่อผู้ติดต่อ 23 ราย โดย 11 รายเป็นผู้ร่วมเดินทางและผู้โดยสาร 2 แถวหน้าและหลังในเที่ยวบินเดียวกัน และแยกกันอยู่ที่บ้าน อีก 12 รายที่เหลือเป็นลูกเรือในเที่ยวบินเดียวกัน และระบุไว้ในการเฝ้าตรวจสอบสุขภาพตนเอง

เคสที่ 15754 เป็นหญิงในวัย 40 ปี เธอเดินทางกลับไต้หวันจากฟิลิปปินส์ในวันที่ 1 กรกฎาคม โดยมีรายงานผลการทดสอบเป็นลบภายใน 3 วันก่อนเที่ยวบิน และไปที่ศูนย์กักกันแบบรวมศูนย์เพื่อกักกันหลังจากเข้าประเทศ ผลการกักกันเป็นลบในวันที่ 13 กรกฎาคม และสิ้นสุดระยะเวลากักกันในวันที่ 16 กรกฎาคม หลังจากกลับบ้านเพื่อจัดการสุขภาพอิสระจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม ยืนยันแล้ว (ค่า Ct 39) ; คดีนี้ไม่มีอาการใดๆ ระหว่างที่เขาอยู่ในไต้หวัน และมีรายชื่อผู้ติดต่อ 2 รายที่แยกตัวอยู่บ้าน

เคสที่ 15768 เป็นชายอายุ 50 ปี เขาไปทำงานที่อินโดนีเซียในเดือนพฤษภาคม เขามีไข้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน และได้รับการวินิจฉัยในท้องถิ่นในประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมและเดินทางกลับไต้หวันโดยเครื่องบินทางการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อแยกตัวและตรวจร่างกายหลังจากเข้าประเทศแล้ว การวินิจฉัยได้รับการยืนยันในวันนี้ เนื่องจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาตั้งแต่การเดินทางกลับไต้หวันจนได้รับการรักษาพยาบาล ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม จึงไม่มีรายชื่อผู้ติดต่อปรากฏ

ตามสถิติของศูนย์บัญชาการ มีการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับโรค coronavirus ทั้งหมด 2,021,090 ราย (รวม 2,004,528 ราย) ซึ่งได้รับการยืนยัน 15,662 ราย โดยเข้ามาจากต่างประเทศจำนวน 1,266 ราย เป็นคนในพื้นที่ 14,343 ราย กองเรือดันมู 36 ราย ติดเชื้อบนเครื่องบิน 2 ราย ไม่ทราบสาเหตุ 1 ราย  กำลังตรวจสอบ 14 ราย  ; ลบเป็นเลขว่างอีก 108 เคส ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ทั้งหมด 787 รายจากปี 2020 โดย 779 รายเป็นคนในพื้นที่ อาศัยอยู่ใน มณฑลและเมืองในนิวไทเปซิตี้ 392 ราย เมืองไทเป 295 ราย เมืองจีหลง 27 ราย  เมืองเถาหยวน 24 ราย มณฑลจังฮั้ว 14 ราย มณฑลซินจู๋ 11 ราย เมืองไถจง 4 ราย มณฑลเหมียวลี่ 3 ราย มณฑลอี๋หลานและมณฑลฮัวเหลียน ที่ละ 2 ราย มณฑลไถตง มณฑลยวินหลิน มณฑลหนานโถว เมืองเกาสสงและมณฑลผิงตง ที่ละ 1 ราย นอกจากนี้มาจากต่างประเทศ 8 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม  : การแจ้งเตือนการระบาดของไต้หวันถูกลดระดับเป็นระดับ 2 แพทย์เตือน "ให้คงอยู่ในการป้องกันการแพร่ระบาดและอย่าผ่อนคลายจนเกินไป"

ศูนย์บัญชาการเรียกร้องให้ประชาชนให้ความร่วมมือ รักษาสุขอนามัยของมือ มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น มารยาทในการไอและการสวมหน้ากาก ลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น กิจกรรมการชุมนุม หลีกเลี่ยงการเข้าและออกจากสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่เชื้อ และร่วมมืออย่างจริงจังกับมาตรการป้องกันโรคระบาดต่างๆ ร่วมกันรักษาแนวป้องกันชุมชนอย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading