img
:::

ไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลกและอันดับ 3 ของเอเชียแปซิฟิกที่มี “เสรีภาพทางเศรษฐกิจ” ทำสถิติดีสุดในประวัติการณ์

ไต้หวันเป็นประเทศที่มี “เสรีภาพทางเศรษฐกิจ” เป็นครั้งแรก ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
ไต้หวันเป็นประเทศที่มี “เสรีภาพทางเศรษฐกิจ” เป็นครั้งแรก ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา มูลนิธิเฮอริเทจ (Heritage Foundation) ได้ประกาศผล “ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2022” (2022 Index of Economic Freedom) ผลปรากฏว่า ไต้หวันถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 6 จาก 184 ประเทศทั่วโลก และครองอันดับ 3 ในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกและระดับภูมิภาคกว่า 20 คะแนน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ไทเปออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาใหม่ หากผู้ปกครองยังฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 โดสห้ามเข้าสถานศึกษา

ไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลกและอันดับ 3 ในเอเชียแปซิฟิก ภาพจาก/มูลนิธิเฮอริเทจ (Heritage Foundation)

ไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลกและอันดับ 3 ในเอเชียแปซิฟิก ภาพจาก/มูลนิธิเฮอริเทจ (Heritage Foundation)

ปีนี้ไต้หวันได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม 80.1 คะแนน นับเป็นปีแรกที่ขยับเข้าสู่กลุ่มประเทศ “เสรีภาพทางเศรษฐกิจ” ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่ว่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวมมากกว่า 80 คะแนนขึ้นไป ผลคะแนนในครั้งนี้นับว่าเป็นผลคะแนนที่ดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ของไต้หวัน อีกทั้งยังถือเป็นการได้รับการยอมรับด้านการพัฒนาที่รุดหน้าในด้านเสรีภาพทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลเร่งผลักดันมาเป็นระยะเวลาหลายปี

ตามรายงาน 10 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ลักเซมเบิร์ก ไต้หวัน เอสโตเนีย เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ และเดนมาร์ก

โดยเกณฑ์การจัดอันดับดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ วัดจากปัจจัยใน 4 มิติ (ระบบกฎหมาย ขนาดของรัฐบาล ประสิทธิภาพในการควบคุมดูแล และการเปิดเสรีของตลาด) รวมถึงตัวชี้วัดอีก 12 รายการ เพื่อประกอบการประเมินผล โดยในปีนี้ ไต้หวันมีผลสัมฤทธิ์ที่เด่นชัดจำนวน 4 ใน 12 รายการ  ซึ่งในจำนวนนี้ ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นสูงถึง 21.3 คะแนน คิดเป็นคะแนนรวม 94.2 คะแนน ส่วนเสรีภาพด้านการลงทุน ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้น 10 คิดเป็นคะแนนรวม 70 คะแนน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: สตม.หนันโถวสร้างความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่แรงงานต่างชาติ

ไต้หวันเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และระดับความเสรีภาพทางเศรษฐกิจก็ดีขึ้นอย่างมากเช่นกัน ภาพจาก/รัฐบาลเมืองเถาหยวน

ไต้หวันเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และระดับความเสรีภาพทางเศรษฐกิจก็ดีขึ้นอย่างมากเช่นกัน ภาพจาก/รัฐบาลเมืองเถาหยวน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ (NDC) วิเคราะห์ว่า “ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม” ของไต้หวันในปีนี้ ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นสูงถึง 21.3 คะแนน คิดเป็นคะแนนรวม 94.2 คะแนน มีสาเหตุหลักมาจากการที่สภาตุลาการเร่งผลักดันการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบยุติธรรม (E-Justice) ด้วยการจัดตั้งมาตรการต่างๆ ในส่วนของ “เสรีภาพด้านการลงทุน” ไต้หวันได้รับคะแนนเพิ่มขึ้น 10 คิดเป็นคะแนนรวม 70 คะแนน โดยมีสาเหตุมาจากในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ปี 2021 กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ดำเนินมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศที่เป็นมิตรรวม 2 รายการ ประกอบด้วย การจัดตั้ง “กลไกกระบวนการตรวจสอบการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเร่งด่วน” และ “การพิจารณาอนุมัติบัตรทองการจ้างงาน และบัตรดอกเหมยหรือบัตรถิ่นที่อยู่ถาวร (APRC) สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไต้หวันด้วยความเป็นมิตร”

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading