img
:::

จัดทำวิดีโอหลายภาษาเกี่ยวกับ "ข้อควรระวังในการเข้าพักในโรงแรมป้องกันการแพร่ระบาด" เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้าใจประเด็นสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาด

จัดทำวิดีโอหลายภาษาเกี่ยวกับ "ข้อควรระวังในการเข้าพักในโรงแรมป้องกันการแพร่ระบาด" เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้าใจประเด็นสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาด ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด
จัดทำวิดีโอหลายภาษาเกี่ยวกับ "ข้อควรระวังในการเข้าพักในโรงแรมป้องกันการแพร่ระบาด" เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้าใจประเด็นสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาด ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】เพื่อช่วยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และพี่น้องชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เข้าใจถึงวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดในที่พักอาศัย ดังนั้น นายจางซีฉง (張錫聰) ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวของกระทรวงคมนาคมได้ส่งเสริมให้มีการถ่ายทำเรื่อง "ข้อควรระวังในการเข้าพักในโรงแรมป้องกันการแพร่ระบาด" (入住防疫旅宿的注意事項) อีกทั้งได้มีการจัดทำเนื้อหาหลายภาษา ได้แก่ ภาษาพม่า ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามาเลย์ ภาษาไทยและภาษาเวียดนาม เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้าใจข้อควรระวังในการเข้าพักในโรงแรมป้องกันการแพร่ระบาดได้มากขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม: นั่งบอลลูนรับลมร้อนเกาสง พร้อมชมความงามแม่น้ำอ้ายเหอและอุทยานธรณีเขตเถียนเหลียว เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม

ก่อนเข้าพักในโรงแรมป้องกันการแพร่ระบาด ต้องยื่นเอกสารแจ้งกักตัวที่บ้านหรือการเฝ้าระวังสุขภาพตนเองที่บ้านก่อน ในช่วงระหว่างกักตัวหากไม่มีเหตุจำเป็นอย่าออกจากห้องของตนเอง ในขณะเดียวกัน คุณต้องทำความสะอาดห้อง เก็บขยะพร้อมนำออกมาวางไว้นอกประตู ห้ามขอให้แม่บ้านเข้าไปช่วยทำความสะอาดในห้องเด็ดขาด หากคุณต้องการขอความช่วยเหลือระหว่างการเข้าพัก โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันโรคระบาดทางโทรศัพท์ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อโดยตรง เป็นการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ

"ข้อควรระวังในการเข้าพักในโรงแรมป้องกันการแพร่ระบาด" เวอร์ชั่นภาษาอินโดนีเซีย ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด

"ข้อควรระวังในการเข้าพักในโรงแรมป้องกันการแพร่ระบาด" เวอร์ชั่นภาษาอินโดนีเซีย ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด

อ่านข่าวเพิ่มเติม: เทศกาล 2021 NPM Asian Art Festival Indonesian Month ส่งเสริมวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่ม 2 ตุลาคมนี้

นอกจากนี้ สำหรับชาวไต้หวันหรือผู้ถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของการกักตัวที่บ้าน การกักตัวในสถานที่ส่วนกลาง การกักตัวแบบรวม หรือผู้ที่ต้องการคนดูแลในระหว่างกักตัว ที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด สามารถขอรับเงินเยียวยาในการป้องกันการแพร่ระบาดได้ 1,000 ดอลลาร์ไต้หวัน/วัน ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading