img
:::
ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “ชุดอาหารเลิศรส – ตอนแนะนำขนมทานเล่นที่เห็นได้บ่อยของอาเซียน” [20210918]

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “ชุดอาหารเลิศรส – ตอนแนะนำขนมทานเล่นที่เห็นได้บ่อยของอาเซียน” [20210918]
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง / ภูมิรพี แซ่ตั้ง (陳勝泰)

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “ชุดอาหารเลิศรส – ตอนแนะนำขนมทานเล่นที่เห็นได้บ่อยของอาเซียน” [20210918]

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอเรียนเชิญผู้อ่านและผู้ชมทุกท่านมาร่วมกันแนะนำขนมทานเล่นในอาเซียนที่ชอบที่สุด นอกจากกลุ่มผู้ดำเนินการแนะนำแล้ว ก็ขอเรียนเชิญให้ผู้อ่านทุกท่านร่วมกันติดตามเพจ Facebook “Taiwan我來了” และนำรูปของขนมท่านเล่นในอาเซียนที่ชอบที่สุดมาแชร์ลงในหน้ากิจกรรมของเพจ ก็มีโอกาสลุ้นรับของรางวัลใหญ่

สินค้าที่คุณชอบ เราจ่ายเงินให้ ~ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมทานเล่นที่คุณซื้อ [เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] จะขอเป็นผู้ที่จ่ายเงินให้คุณเอง

บทเรียนภาษาประจำสัปดาห์นี้ จะมีผู้ประกาศข่าวทายาทผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ชาวมาเลเซีย CK (洪崇愷) ผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษ Angela (李安紫) ผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอินโดนีเซีย Colin (林虹伶) ผู้ประกาศข่าวภาคภาษาเวียดนาม Stella (孫金清) และผู้ประกาศข่าวภาคภาษาไทย Sunny (盧桑妮) ใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ เพื่อแนะนำผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทุกท่านได้รู้จักกับคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับขนมทานเล่นในอาเซียน

บทเรียนภาษาของ [เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] นอกจากจะใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติแล้ว ยังมีผู้ประกาศข่าวชาวเวียดนาม ไทย อินโดนีเซียที่จะคอยสอนทุกท่านให้รู้จักกับคำศัพท์ โดยใช้วิธีการสอนแบบสองทาง สอนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ภาษาจีน และก็สอนคนไต้หวันให้รู้จักกับคำ ๆ นั้นในภาษาต่าง ๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ผู้ประกาศข่าวในแต่ละภาษาก็ได้นำคำศัพท์และประโยคต่าง ๆ โดยใช้วิธีการใส่คำอ่านลงไป ทำออกมาเป็นบัตรคำศัพท์ ทำให้ผู้อ่านสามารถบันทึกบัตรคำศัพท์เหล่านี้ไว้ในโทรศัพท์ เพื่อที่จะสามารถแสดงคำศัพท์เหล่านี้ออกมาเวลาต้องการใช้ บัตรคำศัพท์เหล่านี้จะทำให้ง่ายต่อการสื่อสารมากขึ้น ทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่กำลังเรียนภาษาจีนและผู้อ่านชาวไต้หวันที่อยากจะเรียนภาษาต่างประเทศ ก็สามารถเรียนรู้อย่างสบาย ๆ ได้ทุกทีทุกเวลา โดยไม่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “ชุดอาหารเลิศรส – ตอนแนะนำขนมทานเล่นที่เห็นได้บ่อยของอาเซียน” [20210918]

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “ชุดอาหารเลิศรส – ตอนแนะนำขนมทานเล่นที่เห็นได้บ่อยของอาเซียน” [20210918]

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “ชุดอาหารเลิศรส – ตอนแนะนำขนมทานเล่นที่เห็นได้บ่อยของอาเซียน” [20210918]

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “ชุดอาหารเลิศรส – ตอนแนะนำขนมทานเล่นที่เห็นได้บ่อยของอาเซียน” [20210918]

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “ชุดอาหารเลิศรส – ตอนแนะนำขนมทานเล่นที่เห็นได้บ่อยของอาเซียน” [20210918]

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “ชุดอาหารเลิศรส – ตอนแนะนำขนมทานเล่นที่เห็นได้บ่อยของอาเซียน” [20210918]

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “ชุดอาหารเลิศรส – ตอนแนะนำขนมทานเล่นที่เห็นได้บ่อยของอาเซียน” [20210918]

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

:::
ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading